12/11/2015

Bộ Xây dựng phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015

Sáng ngày 10/11, Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2). Tới dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Văn Bình… cùng các thế hệ lãnh đạo Bộ Xây dựng qua các thời kỳ và đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần 2 cho Bộ Xây dựng.

Đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng lần thứ IV được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng của toàn ngành trong 5 năm tới. Đây là một sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành xây dựng hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong suốt chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua các giai đoạn phát triển với những tên gọi khác nhau gắn với những nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ lịch sử, ngành xây dựng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế chủ đạo, có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, ngành xây dựng đã chỉ đạo tổ chức, phát động, thực hiện trên 1.500 đợt, chiến dịch thi đua, có 336 công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Huân chuơng Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đó là các doanh nghiệp ngành xây dựng đã phấn đấu vươn lên trở thành các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu; là những cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất sắc, những kỹ sư, những người thợ xây dựng với các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Cũng từ các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện các mô hình mới, tiêu biểu trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Với những thành tích nổi bật trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Chủ tịch nước. Đáng chú ý đây là lần thứ 2, Bộ Xây dựng được nhận huân chương cao quý này.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã khẳng định: Có được những thành tích nổi bật đó là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các địa phương; sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng đối với phong trào thi đua yêu nước, sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành…, đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, tạo động lực mới, khí thế mới, phấn đấu vì mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh những kết quả ấn tượng qua các phong trào thi đua yêu nước của ngành xây dựng, nhất là toàn ngành đã tổ chức phát động hơn 1.500 đợt thi đua, trên 300 công trình chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, hơn 3.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn và hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Biểu dương sự nỗ lực và các thành tích đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị ngành xây dựng tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng ngày càng hiệu quả, cụ thể và thiết thực hơn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bám sát các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm được giao, nhất là rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật tiên tiến đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp thông lệ quốc tế.

Ngành đã góp phần kiểm soát chặt chẽ quá trình đô thị hoá theo quy hoạch; tăng cường kỷ cương trong quản lý xây dựng và quản lý đô thị; triển khai hiệu quả chiến lược phát triển nhà ở quốc gia gắn với đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, người ở khu vực nông thôn và các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ cũng như phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị; nhà ở cho công nhân, sinh viên và phát triển nhà ở xã hội cho thuê.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu ngành xây dựng tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển ổn định, lành mạnh thị trường bất động sản; phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng chất lượng cao, tiết kiệm, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tin tưởng, ngành xây dựng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phạm Hồng Hà đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đã đạt được, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua, tiếp tục phấn đấu, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí tự lực tự cường, lòng yêu ngành, yêu nghề, thể hiện bằng những hành động thiết thực trên mọi lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch của ngành xây dựng năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, phát triển ngành xây dựng lên tầm cao mới, đóng góp ngày càng xứng đáng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2) cho Bộ Xây dựng và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng. Đại hội cũng đã tuyên dương nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành xây dựng.

Theo Báo Xây dựng