09/03/2016

Bộ Xây dựng phát động thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2016

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan Bộ Xây dựng phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Xây dựng.


Nhân dịp 8/3, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng tới toàn thể chị em phụ nữ Cơ quan Bộ Xây dựng.

Đánh giá lại năm 2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Năm 2015, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành xây dựng đã có nhiều cố gắng, ngành xây dựng đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo Bộ trưởng, việc phát động các phong trào thi đua là hết sức cần thiết, từng cá nhân, tập thể nỗ lực làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của toàn ngành. Năm 2016, nhiệm vụ của ngành xây dựng rất nặng nề, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành và các lĩnh vực có liên quan…

“Các phong trào thi đua tiếp tục bám sát nhiệm vụ của ngành như thi đua hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành xây dựng bằng việc hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư đang xây dựng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng luật mới, nghị định, thông tư mới để hoàn thiện thể chế của ngành” – Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.


Những cá nhân lao động suất sắc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương cao quý

Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Trần Thị Lựu đã phát động thi đua năm 2016 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động cơ quan Bộ Xây dựng với 5 nội dung:

Thứ nhất, quán triệt trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức lao động cơ quan Bộ Xây dựng nội dung chương trình hành động ngành xây dựng kèm theo Quyết định số 89/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thứ hai, căn cứ vào chương trình hành động của ngành xây dựng và các mục tiêu, giải pháp chủ yếu của ngành trong năm 2016, các đơn vị trong khối cơ quan Bộ Xây dựng cần chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mọi lĩnh vực công tác của Bộ, nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần hoàn thiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua ở mỗi đơn vị, trong đó xác định rõ nội dung, mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Trong những năm qua, các phong trào thi đua của ngành xây dựng nói chung và phong trào thi đua của Cơ quan Bộ Xây dựng nói riêng được triển khai mạnh mẽ, phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức, được cán bộ, công nhân viên chức lao động nhiệt tình tham gia, hưởng ứng, đạt kết quả cao. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được Nhà nước ghi nhận bằng những danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý.

Theo Báo Xây dựng