22/01/2021

Bộ Xây dựng: Nhà ở của gia đình người có công đều đảm bảo ‘3 cứng’

Đại diện Bộ Xây dựng cho rằng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội thì sau khi hoàn thành, nhà ở của các hộ gia đình người có công đều cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng.”

Cho rằng quy định về mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở còn quá thấp, không còn phù hợp trong bối cảnh giá cả các mặt hàng vật liệu xây dựng hiện tăng cao, cử tri một số tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở… nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: Tại Điều 3, Quyết định số 22/2013/QĐ của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ trên được cho là quá thấp, không còn phù hợp, bởi hiện nay giá cả các mặt hàng tăng cao, trong đó có các mặt hàng vật liệu xây dựng.

Do vậy, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét tăng mức hỗ trợ về kinh phí xây nhà mới và sửa chữa nhà ở cho người có công.

Trong diễn biến liên quan, cử tri tỉnh Trà Vinh cũng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét ban hành các chính sách mới như hỗ trợ nhà ở, đất ở. nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng. Cụ thể là hỗ trợ mức xây dựng mới tăng lên 70 triệu đồng/căn; hỗ trợ sửa chữa 35 triệu đồng/căn…

Về vấn đề này Bộ Xây dựng cho rằng cơ sở để xác định mức hỗ trợ của các chính sách nhà ở nói chung cũng như Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở nói riêng được căn cứ vào điều kiện khả năng ngân sách của đất nước trong từng giai đoạn.

Theo tính toán, tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng để xây mới (40 triệu đồng/hộ) hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở (20 triệu đồng/hộ) là phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngoài việc được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước nêu trên còn được huy động từ nhiều nguồn khác để thực hiện như: hỗ trợ từ ngân sách địa phương, cộng đồng, dòng họ, hộ gia đình tham gia đóng góp (bằng nhân công, tiền, vật liệu…) và hộ gia đình người có công với cách mạng tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở…

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vì thế, trong điều kiện kinh tế của đất nước còn khó khăn như hiện nay, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội thì sau khi hoàn thành hỗ trợ, nhà ở của các hộ gia đình người có công đều cơ bản đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn “3 cứng” (nhà có kết cấu chịu lực kết hợp giữa bê tông cốt thép và xây gạch hoặc xây gạch) chất lượng và diện tích theo quy định.

Tuy vậy, phía Bộ Xây dựng cũng khẳng định sẽ ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Bình Phước để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tương tự, về kiến nghị của cử tri rỉnh Trà Vinh, Bộ Xây dựng cho biết ngày 1/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Xây dựng căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, căn cứ tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên cơ sở đó, ngày 9/12/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phê duyệt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Sau khi Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 và Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg được tổng kết, Bộ Xây dựng sẽ căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số và tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng để nghiên cứu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với đề nghị ban hành chính sách mới hỗ trợ đất ở nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng, Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường (là cơ quan có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Hùng Võ/Vietnam+