29/09/2016

Bộ Xây dựng nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn về cấp, thoát nước bên trong nhà và công trình

Ngày 22/9, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn TCVN về cấp và thoát nước bên trong nhà và công trình – các dự thảo do trường Đại học Xây dựng chủ trì biên soạn. TS. Hoàng Quang Nhu, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.


Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu.

Trình bày sự cần thiết và nội dung biên soạn các dự thảo tiêu chuẩn, PGS. TSKT Nguyễn Văn Tín, chủ nhiệm đề án cho biết: tiêu chuẩn TCVN 4513:1988 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế” và TCVN 4474:1987 “Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành đã lâu; tới nay cần được soát xét, bổ sung và cập nhật cho phù hợp với thực trạng cấp thoát nước bên trong nhà và công trình hiện nay.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn cũ, kết hợp tham khảo các quy chuẩn – tiêu chuẩn hiện hành về vấn đề liên quan, nhóm biên soạn đã bổ sung và cập nhật một số nội dung, hướng dẫn thiết kế đối với các trang thiết bị và công trình mới; lược bỏ những nội dung không còn phù hợp với hệ thống kỹ thuật công trình và thiết bị bên trong của nhà và công trình hiện nay. Nhóm cũng đề xuất sửa đổi cấu trúc tiêu chuẩn, đảm bảo tính logic và sự tương thích với hoạt động thực tế của một hệ thống cấp/thoát nước bên trong nhà và công trình. Phạm vi áp dụng của các tiêu chuẩn mới không dành cho công trình cao tầng và siêu cao tầng.

Nhận xét về các dự thảo TCVN xxx, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá: nội dung các dự thảo nhìn chung đầy đủ và chi tiết; kết quả nghiên cứu đáp ứng yêu cầu thực tế cả về khối lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến chuyên môn, góp ý về bố cục, văn phong để nhóm biên soạn kịp thời chỉnh sửa cho đúng quy định của một văn bản tiêu chuẩn.

Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu các dự thảo tiêu chuẩn với kết quả xếp loại khá. Chủ tịch Hội đồng, TS. Hoàng Quang Nhu cũng đề nghị nhóm biên soạn nhanh chóng hoàn chỉnh các dự thảo, lấy ý kiến của một số đơn vị ứng dụng trực tiếp các tiêu chuẩn này vào thực tế hoạt động, làm cơ sở để Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Khoa học & Công nghệ ban hành các tiêu chuẩn trong thời gian sắp tới.

Theo Lệ Minh/Xaydung.gov.vn