20/07/2015

Bộ Xây dựng nghiệm thu 03 đề tài của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam

Ngày 16/7/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 03 đề tài của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, các đề tài do PGS.TS Nguyễn Việt Anh làm chủ nhiệm. Cuộc họp diễn ra với sự chủ trì của TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường, Bộ Xây dựng.

Đối với đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ tuyển nổi áp lực để xử lý nước cấp cho sinh hoạt với nguồn nước mặt của các tỉnh ĐBSCL” áp dụng cho hệ thống sông Tiền và sông Hậu, đây là hai nguồn cấp nước chính cho vùng ĐBSCL, song là nguồn nước thô chứa hàm lượng lớn tạp chất lơ lửng, tạp chất hữu cơ và keo. Theo PGS.TS Nguyễn Việt Anh, qua nghiên cứu nhóm tác giả đã thiết kế và lắp đặt 02 mô hình thí nghiệm tuyển nổi áp lực dạng cột và dạng bể chữ nhật. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các biện pháp này hoàn toàn phù hợp thực tế; sau khi được triển khai có thể góp phần đảm bảo số lượng và chất lượng nước sau xử lý, phục vụ sinh hoạt cho người dân trong vùng.

Đối với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mô hình xử lý và thu gom nước thải phù hợp cho các điểm dân cư, khu đô thị mới ở Việt Nam – áp dụng thử nghiệm tại Hà Nội và Vĩnh Phúc” cho các nhà máy nước công suất 50 – 500m3/ngày, nhóm tác giả đã nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm một số giải pháp cụ thể thu gom và xử lý nước thải, đồng thời đánh giá hiệu quả công nghệ – kinh tế của các mô hình áp dụng cho các điểm dân cư, khu đô thị mới tại hai địa bàn trên (gồm cả căn hộ chung cư, nhà liền kề).

Qua trình bày của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá cao tính thực tiễn và tính khả thi của hai đề tài nêu trên. Theo nhận xét của Hội đồng, sau khi được triển khai ứng dụng, các sản phẩm nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp một cách hữu hiệu vào việc cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đối với đề tài “Xây dựng Hướng dẫn thiết kế, thi công, quản lý vận hành các công trình xử lý nước thải phân tán, chi phí thấp cho các thị trấn, thị tứ ở Việt Nam”, Hội đồng cũng đánh giá cao tính khoa học của Dự thảo Hướng dẫn; đồng thời thảo luận một số vấn đề về bố cục, cách trình bày,… cho đúng với quy định của một văn bản hướng dẫn kỹ thuật.

Kết luận cuộc họp, TS. Nguyễn Trung Hòa đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu kỹ, hoàn chỉnh các báo cáo theo ý kiến đóng góp của Hội đồng trước tháng 9/2015. Riêng Dự thảo Hướng dẫn, TS. Hòa lưu ý cần bổ sung thêm một số hướng dẫn cho đối với các quy trình quản lý, vận hành; và tham vấn ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trước khi trình Bộ xem xét, ban hành.

Cả ba đề tài được Hội đồng nhất trí nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.

Theo Xaydung.gov