29/06/2017

Bộ Xây dựng ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Thế giới

Sáng 28/6 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới (World Bank) về việc thiết lập quan hệ đối tác phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng bền vững, giai đoạn 2017-2021. Tham dự lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione.


Bộ trưởng Phạm Hồng Hà và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới trao Biên bản ghi nhớ.

Biên bản ghi nhớ thể hiện sự cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng, hỗ trợ công tác phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng bền vững của Việt Nam, phù hợp với mục tiêu chung và điều kiện thực tế của mỗi bên. Bên cạnh đó còn mở ra cơ hội hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực và chia sẻ về các lĩnh vực quản lý đô thị thông qua các hoạt động đào tạo cho các cơ quan chức năng của địa phương và nâng cao đào tạo cho học viên của Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh định hướng quy hoạch phát triển đô thị quốc gia và lồng ghép tính chống chịu của đô thị với quản lý rủi ro lũ lụt.

Tại buổi ký kết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá cao sự tham gia, giúp đỡ của World Bank trong việc tổ chức đối thoại APEC 2017 về phát triển đô thị bền vững. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về những ý tưởng sau nhiều lần trao đổi có chỉnh sửa để buổi hôm nay đã có bản dự thảo chính thức. Lễ ký kết này khẳng định lại ưu tiên, định hướng và công việc cốt lõi của Bộ Xây dựng trong thời gian tới. Một số vấn đề đã có tiến triển cụ thể, đơn cử là ý tưởng của Bộ Xây dựng về Luật Quản lý phát triển đô thị, hiện nay Quốc hội đã chính thức đưa vào chương trình xây dựng luật pháp và Bộ sẽ cố gắng để bảo vệ, thông qua luật này trong khoảng thời gian năm 2018.

Ngoài ra còn mộtsố luật nữa liên quan đến phát triển đô thị như Luật Kiến trúc cũng sẽ được Quốc hội thông qua và đưa vào chương trình xây dựng luật pháp, thời gian phê duyệt chỉ sau Luật Quản lý phát triển đô thị một thời gian ngắn.

Bộ trưởng còn nhấn mạnh: các lãnh đạo Việt Nam ngày càng khẳng định tầm quan trọng của tiến trình đô thị hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới của Việt Nam. Quá trình phát triển đô thị cũng đã được Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng thành lập một số hình thức kiểm tra, đánh giá các lĩnh vực phát triển đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới để kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả phát triển.

Bộ Xây dựng vẫn tiếp tục tham mưu cho Chính phủ những định hướng mới về phát triển đô thị. Vấn đề phát triển đô thị phải được quyết định bởi người dân đô thị nhưng đặc biệt được quyết định bởi các lãnh đạo quản lý đô thị, các công chức chuyên môn. Hiện nay, mặc dù đã có tiến bộ nhưng kinh nghiệm, tiêu chí cần có vẫn còn rất nhiều hạn chế. Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đã được nghiên cứu và tiếp thu những nghiên cứu của World Bank. Kiểm soát phát triển đô thị đang được cụ thể hóa và trước hết đang được thí điểm ở 5 đô thị lớn ở Việt Nam.

Vấn đề phát triển hạ tầng liên vùng hiện nay cũng đã được thúc đẩy, ý tưởng về dự án cấp nước liên vùng có chậm lại 1 chút do cần đánh giá lại và đặc biệt là lưu ý đến những khuyến cáo của World Bank về tổ chức triển khai và hiệu quả thu hồi vốn đầu tư. Sau đánh giá sơ bộ cần triển khai các dự án có tính chất liên vùng.

Bộ trưởng cũng mong rằng trong lễ ký kết sẽ cùng với World Bank phối hợp nghiên cứu khi triển khai một số dự án phát triển đô thị vùng duyên hải,vùng núi thì xác định vai trò của các cơ quan điều phối đẻ thực sự mang lại hiệu quả và giúp cho Chính phủ Việt Nam kiểm soát, nắm bắt vấn đề nhanh nhất.

Bộ trưởng cảm ơn Giám đốc và các cộng sự của World Bank trong thời gian ngắn đã có những triển khai và trao đổi với Bộ Xây dựng để ngày hôm nay có thể xem xét và ký kết biên bản ghi nhớ. Đồng thời, Bộ trưởng cũng tin tưởng rằng trong tương lai, quan hệ giữa Bộ Xây dựng và World Bank tại Việt Nam sẽ được mở rộng hơn nữa.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione cũng chia sẻ những vấn đề và thách thức đòi hỏi Việt Nam cần phải nỗ lực vượt qua. Việc ký kết biên bản là bước tiến quan trọng của Bộ Xây dựng. Ông Ousmane Dione cũng đề cập đến các vấn đề ưu tiên công cụ có chế để giúp cho việc quản lý đầu tư đô thị 1 cách hiệu quả trước những thách thức trong quá trình đô thị hóa. Lĩnh vực liên quan đến cải cách ngành nước cũng vô cùng quan trọng và nó nằm trong vấn đề kinh tế, tổ chức thể chế của ngành… tất cả đặt ra vấn đề nước ở đô thị rất quan trọng.

Ông Ousmane Dione cũng cho biết trong bối cảnh này, thách thức về biến đổi khí hậu cần có sự lồng ghép và điều phối giữa Bộ Xây dựng và các Bộ liên quan để cùng thực hiện những nghị trình về tính thích ứng của đô thị. Về vấn đề liên quan ngành nước, World Bank cũng sẽ hỗ trợ và đào tạo các cán bộ ngành nước ở các địa phương đặc biệt vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ghi nhận sự hợp tác của cả 2 bên và cảm ơn sự lãnh đạo của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trong thời gian qua. Ông mong rằng trong năm tới sẽ hiện thực hóa được những thỏa thuận trong biên bản ghi nhớ.

Hà Đào/BXD