01/06/2017

Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá, thanh toán hợp đồng xây dựng

Liên quan đến một số vướng mắc trong điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tuyên Quang, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời, hướng Cty CP Xây dựng hạ tầng – kỹ thuật Phương Đông giải quyết những vướng mắc nêu trên.

Trước đó, Cty CP xây dựng Hạ tầng – kỹ thuật Phương Đông (Cty Phương Đông) đã có văn bản số 169/CV-PĐ gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Theo đó, ngày 28/11/2011, Cty Phương Đông có ký hợp đồng thi công xây dựng công trình số 329/2011/HĐ-XD với Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tuyên Quang về việc thi công xây dựng công trình, mua sắm lắp đặt thiết bị trừ thiết bị y tế công trình Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tuyên Quang, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.


Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tuyên Quang đã được hoàn công, đưa vào sử dụng nhưng những vướng mắc trong quá trình thi công chưa được giải quyết.

Ngày 5/12/2015, công trình Bệnh viện Lao và Phổi Tuyên Quang được bàn giao đưa vào sử dụng, đồng thời được chủ đầu tư và các bên liên quan đánh giá công trình đạt chất lượng kỹ mỹ thuật và thời gian thi công đảm bảo theo hợp đồng đã ký. Cty Phương Đông đã gửi công văn yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh công tác thanh quyết toán công trình, nhưng UBND tỉnh Tuyên Quang chưa phê duyệt chủ trương bổ sung Tổng mức đầu tư do điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi công cho dự án xây dựng công trình Bệnh viện Lao và Phổi Tuyên Quang nên Chủ đầu tư chưa có kinh phí thanh toán cho Cty Phương Đông.

Trong quá trình làm sự toán bổ sung giá trị, Cty Phương Đông đã áp dụng tăng lương nhân công, máy thi công dựa trên nhật ký thi công và các biên bản nghiệm thu tại các thời điểm thanh toán để các bên xác nhận phần khai khối lượng chính xác của từng giai đoạn, áp dụng điều chỉnh phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng Tuyên Quang.

Xét từ những vấn đề được nêu ở trên, Bộ Xây dựng nhận định, việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các văn bản của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong thời gian thực hiện hợp đồng, giá nhân công, giá máy thi công có sự thay đổi như điều kiện điều chỉnh giá đã ký kết trong hợp đồng (phù hợp với quy định của pháp luật) thì các bên thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng làm căn cứ thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc xác định thời điểm, căn cứ, phương pháp điều chỉnh thực hiện theo nội dung hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Tuyết Hạnh/Báo Xây dựng