03/08/2017

Bộ Xây dựng: Họp báo công bố tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2017

Ngày 2/8, Bộ Xây dựng tổ chức Họp báo công bố tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ cùng đại diện hơn 40 cơ quan truyền thông báo chí tham dự.

Giảm 51% thủ tục hành chính về xây dựng

Báo cáo thành tựu nổi bật trong hoạt động của Bộ Xây dựng 6 tháng đầu năm cho thấy, hiện nay số lượng thủ tục hành chính đã giảm đi đáng kể. Từ 93 thủ tục trước đây xuống còn 46 thủ tục, giảm 51% (trong đó có 03 thủ tục hành chính được thực hiện ở ba cấp, 21 thủ tục hành chính được thực hiện ở hai cấp và 22 thủ tục hành chính được thực hiện ở một cấp).

Thời gian giải quyết về thủ tục hành chính cũng giảm 25% so với trước đây. Thành phần hồ sơ cũng đơn giản hơn trước, các doanh nghiệp tiếp cận thủ tục dễ dàng, nhanh chóng hơn. Hầu hết tất cả các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính từ cấp Trung ương đến địa phương đều thông qua cơ chế 1 cửa.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an, Quốc phòng, chính quyền địa phương…

Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng, Luật Xây dựng 2014 và các Nghị định hướng dẫn được ban hành đã giảm, lồng ghép được 6 thủ tục so với quy định tại Luật Xây dựng năm 2003. Cụ thể: Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc (giảm 5 ngày); thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày làm việc.

Giá trị sản xuất Ngành Xây dựng đạt 506,6 nghìn tỷ đồng

Giá trị sản xuất xây dựng toàn Ngành theo giá hiện hành đạt 506,6 nghìn tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016), là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây; bao gồm:khu vực nhà nước đạt 37,3 nghìn tỷ đồng (tăng 5,2%), chiếm 7,4%; khu vực ngoài nhà nước 443,2 nghìn tỷ đồng (tăng 12%), chiếm 87,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 26,2 nghìn tỷ đồng (tăng 3,7%), chiếm 5,2%. Trong tổng giá trị sản xuất: công trình nhà ở đạt 213,2 nghìn tỷ đồng (tăng 16,6%); công trình nhà không để ở đạt 83,4 nghìn tỷ đồng (tăng 11,9%); công trình kỹ thuật dân dụng đạt 150,5 nghìn tỷ đồng (tăng 3,3%), hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 59,5 nghìn tỷ đồng (tăng 11,5%).

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra rằng số lượng doanh nghiệp xây dựng thành lập mới tăng nhanh, nhất là khối doanh nghiệp bất động sản. Trong 6 tháng đầu năm 2017, có 8.200 doanh nghiệp xây dựng mới được thành lập, chiếm 13,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,7%; 2.300 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, chiếm 3,7%, tăng 68,3%.

Thanh tra kiến nghị xử lý kinh tế 5.899 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng đã triển khai 52/90 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và đột xuất (đạt 56,6% kế hoạch năm 2017. Qua thanh tra đã phát hiện một số vi phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 5.899 tỷ đồng. Công tác thanh tra đã giúp các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nâng cao nhận thức, thực hiện theo quy định của pháp luật xây dựng, chấn chỉnh và khắc phục một số tồn tại. Đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hành vi sai phạm trong hoạt động xây dựng.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các vụ việc mới phát sinh, các vụ việc phức tạp, kéo dài tiếp tục được tập trung giải quyết, góp phần ổn định an ninh trật tự, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tiếp 134 người/70 lượt (06 đoàn đông người), tiếp nhận 249 lượt đơn thư; thành lập đoàn thanh tra, tổ chức đối thoại, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017 tại 05 đơn vị trực thuộc Bộ; hướng dẫn và xây dựng báo cáo tổng hợp việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đơn vị, thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, các vấn đề nóng được phóng viên nhà báo quan tâm như vấn đề công bố kết luận thanh tra; công bố các nghiên cứu, số liệu thị trường BĐS; công tác quản lý phòng cháy chữa cháy, quỹ bảo trì tại các dự án chung cư cao tầng; công tác quản lý mua bán cát xây dựng; quan điểm của Bộ Xây dựng về thị trường xi măng; vấn đề cổ phấn hoá doanh nghiệp, Tổng Công ty thuộc Bộ; Công tác định giá định mức xây dựng,… Tất cả các nội dung trên được Thứ trưởng Lê Quang Hùng và đại diện các Cục, Vụ, Viện giải đáp đầy đủ. Đối với những câu hỏi về hoạt động của Ngành chưa được trả lời, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phúc đáp trong thời gian sớm nhất.

Ninh Nhi/BXD