10/05/2017

Bộ Xây dựng giới thiệu các công trình để vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 364/KH-MTTW-BCĐ ngày 31/3/2017 của Ban Chỉ đạo biên tập sách vàng sáng tạo Việt Nam – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình sáng tạo KH&CN đạt giải để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017.


71 công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016

Để kịp thời phục vụ công tác tuyển chọn, biên tập, công bố phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017 đúng vào dịp kỉ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nghị tuyên dương “Người Việt sáng tạo”. Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở TW giới thiệu và lập danh sách các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng quốc tế trong năm 2016 về Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng sẽ giới thiệu các cá nhân (tập thể) đoạt các giải thưởng quốc tế trong năm 2016, đủ điều kiện theo các quy định tiêu chí tuyển chọn. Các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức trong năm 2016 để công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Đây là năm thứ 2 công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam. Trong lần đầu tiên ra mắt vào ngày 2/9/2016, cuốn sách đã giới thiệu những sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng rộng rãi, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho đời sống hàng ngày. Cuốn sách nhằm tôn vinh các tác giả, tập thể tác giả đã có các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng tiêu biểu có đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đây là minh chứng khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2016” – một cuốn sách nhỏ nhưng mang nhiều khát vọng lớn, đồng thời là sự phản ánh hiện thực sinh động sức mạnh về tư duy, sáng tạo của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Công văn giới thiệu và hồ sơ gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 31/5/2017. (Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Hiển – Vụ Khoa học công nghệ & môi trường, Bộ Xây dựng; ĐT: 0946853883; bản mềm gửi qua Email: xuanhien0309@gmail.com).

Tuyết Hạnh/Báo Xây dựng