24/07/2017

Bộ Xây dựng cho ý kiến thu hồi đất sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa có công văn phúc đáp Văn phòng Chính phủ về công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Mô hình thiết kế Sân bay Long Thành lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen
Mô hình thiết kế Sân bay Long Thành lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen

Bộ Xây dựng cho rằng, theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu chỉ áp dụng khi gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn khác. Do đó, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai làm rõ về tính đặc thù, riêng biệt, đồng thời đề xuất cụ thể về hình thức, phương thức và trình tự thực hiện việc lựa chọn nhà thầu.

Đối với các công việc thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, để đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc, Bộ Xây dựng sẽ xem xét ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thực hiện và báo cáo lại Bộ Xây dựng để theo dõi quản lý đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 42/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Khánh An