25/03/2020

Bộ VHTTDL thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ 04 di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1202/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Phú Yên về việc thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ 04 di tích quốc gia trên địa bàn.

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ 04 di tích gồm: Di tích lịch sử Đường số 5, huyện Tây Hòa; Di tích khảo cổ Thành Hồ, huyện Phú Hòa; Di tích lịch sử Vụ thảm sát Ngân Sơn – Chí Thạnh, huyện Tuy An; Di tích lịch sử Vũng Rô, huyện Đông Hòa.

Danh thắng vịnh Xuân Đài/Báo Phú Yên

Danh thắng vịnh Xuân Đài/Báo Phú Yên

Diện tích và các mốc giới được thể hiện và trình bày chi tiết trong Bản đồ và Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích. Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương công bố việc điều chỉnh khoanh vùng và khẩn trương tổ chức cắm mốc giới khu vực khoanh vùng bảo vệ cho 04 di tích nêu trên.

Bộ VHTTDL cũng lưu ý: Đối với Di tích khảo cổ Thành Hồ, huyện Phú Hòa, đề nghị thống nhất số liệu diện tích khu vực II của Bờ thành giữa trong Biên bản và Bản đồ điều chỉnh (Bản đồ ghi 7510,9m2 , Biên bản ghi 7510m2 ); Đối với Di tích lịch sử Đường số 5, huyện Tây Hòa và Di tích lịch sử Vụ thảm sát Ngân Sơn – Chí Thạnh, huyện Tuy An, đề nghị bổ sung văn bản giải trình của Giám đốc Sở VHTTDL về việc không có khu vực bảo vệ II theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 09/2011/TTBVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ VHTTDL quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh. Hồ sơ hoàn chỉnh gửi về Bộ VHTTDL (qua Cục Di sản văn hóa) để lưu trữ.

Đối với danh lam thắng cảnh Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu: hiện khu vực bảo vệ I chia thành nhiều bản đồ nhỏ, các mốc tọa độ thể hiện trong Biên bản (gửi ngày 14/02/2020) và Bản đồ điều chỉnh (gửi ngày 14/10/2019, bổ sung ngày 14/02/2020) vẫn chưa thống nhất, đánh số trùng lặp (các phường Xuân Đài, Xuân Yên, xã Xuân Phương,…), khu vực bảo vệ II không có các mốc tọa độ cụ thể. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ VHTTDL nghiên cứu xem xét. Cụ thể: Lập thành 01 tờ Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng tổng thể (thể hiện rõ ràng các mốc tọa độ của cả khu vực I và II, đánh số thứ tự các mốc tọa độ không trùng lặp; thể hiện đầy đủ các vị trí và địa danh của danh lam thắng cảnh), có đầy đủ dấu xác nhận của các cơ quan theo quy định. Các thông số, mốc tọa độ thể hiện trong Biên bản phải đảm bảo thống nhất với Bản đồ.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện.

Thanh Thủy