06/09/2017

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba

Sáng 6/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tiếp đón Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Marcelino Medina Gonzlez cùng đoàn công tác. Hai bên trao đổi các nội dung liên quan đến vấn đề hợp tác và dự kiến nội dung cho cuộc họp Liên Chính phủ lần thứ 35 giữa hai nước diễn ra trong thời gian tới.


Trong buổi làm việc hai bên trao đổi các nội dung liên quan đến vấn đề hợp tác và dự kiến nội dung cho cuộc họp Liên Chính phủ lần thứ 35 giữa hai nước diễn ra trong thời gian tới (ảnh Thiên Trường)

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ giữa Cuba và Việt Nam, ngoài sự tin cậy về chính trị là quan hệ về kinh tế, thương mại. Đồng thời tán thành ý kiến của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba, hai Bộ cố gắng cụ thể hóa những quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Cuba là một thiết chế rất quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Với nỗ lực của cả hai bên, hoạt động của Ủy ban đã đạt hiệu quả tốt nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Do đó, trong phiên họp thứ 35 Ủy ban Liên Chính phủ hai nước sắp tới, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng các thành viên trong Ủy ban sẽ bàn thêm về những hành động cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, để chuẩn bị cho kỳ hợp lần thứ 35, phía Việt Nam đã bàn một số vấn đề cụ thể để tiếp tục chương trình hợp tác. Đã có một số điều kiện thuận lợi mới nhằm đạt được kết quả như mong muốn. Về lĩnh vực nông nghiệp, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chủ trương tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác về nông nghiệp, quyết định nguồn vốn cụ thể cho các chương trình này.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường sẽ bàn những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả của các dự án phát triển nông nghiệp tại Cuba.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Marcelino Medina Gonzlez cho biết, Cuba luôn đánh giá cao và coi trọng sự tham gia của Việt Nam trong quá trình Cuba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn, tầm nhìn đến năm 2030. Những hiệp định hai bên ký kết góp phần quan trọng trong việc giúp Cuba thực hiện kế hoạch này, đồng thời xác định phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Thứ trưởng Marcelino Medina Gonzlez cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác tích cực của Việt Nam đối với Cuba trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Những dự án sản xuất lúa gạo của Việt Nam đã và đang đóng góp một phần quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực cho Cuba, góp phần giúp Cuba tự cấp được lương thực trong thời gian tới.

Hiện đã bắt đầu có những tín hiệu mới trong hợp tác phát triển về lĩnh vực y tế, đặc biệt là về cung ứng và sản xuất thuốc, hợp tác trao đổi nhân lực ngành y. Có khoảng 5 doanh nghiệp đang xin được cấp phép đầu tư 10 dự án tại Cuba ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều doanh nghiệp khác cũng mong muốn tiếp tục khảo sát thị trường Cuba để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thanh Nga/BXD