16/09/2020

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà làm việc với lãnh đạo Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Ngày 15/9/2020, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính báo cáo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà những kết quả nổi bật trong hoạt động của Hội những năm qua, đồng thời xin ý kiến Bộ trưởng về danh sách dự kiến nhân sự cấp cao của Ban Chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo ông Trần Ngọc Chính, những năm qua, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội, phát triển hội viên và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam những năm qua, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, Hội đã tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quy hoạch phát triển đô thị và công tác phản biện xã hội, có những đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Xây dựng.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, hiện nay Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã tập hợp được đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, doanh nghiệp và các nhà quản lý giàu kinh nghiệm trên toàn quốc về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng. Đây chính là đội ngũ trí thức quan trọng, góp phần tạo nên uy tín, tầm ảnh hưởng và vị thế của Hội.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Đồng ý với chủ trương và dự kiến nhân sự cấp cao của Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà mong muốn thời gian tới, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tập trung thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược đã được Hội đề ra. Trong đó chú trọng làm rõ: Vai trò của đô thị; xu hướng quản trị; phát triển đô thị, đổi mới tư duy, phương pháp quy hoạch phát triển đô thị cũng như bản sắc đô thị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trần Đình Hà/moc.gov.vn