28/10/2023

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo Thanh tra toàn diện đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini)

(KTVN) – Thực hiện công điện số 991 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm triển khai các nội dung của Công điện.

Chung cư Minni nhiều tầng phố biến trên toàn quốc (Ảnh: Internet)

Theo đó, Bộ trưởng giao cho Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ (hay còn được gọi là chung cư mini).

Đồng thời Thanh tra Bộ có trách nhiệm triển khai trực hiện công tác thanh tại một số địa phương tập trung nhiều công trình nhà ở riêng lẻ, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú và các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ tại các khu công nghiệp có mật độ người ở cao như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Đối với các tỉnh, thành phố còn lại, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc tiến hành thanh tra (theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Bộ) và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trong tháng 12/2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, trong ngày 24/10/2023, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành thành lập các đoàn thanh tra đối với hoạt động quản lý xây dựng tại các địa phương có nhiều công trình, nhà cao tầng và cơ sở lưu trú,.. tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Công tác thanh tra toàn diện với mục đích kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật (nếu có). Ngoài ra còn là cơ sở để Bộ Xây dựng rà soát, đánh giác các quy đinh định của pháp luật về xây dựng và quản lý loại hình nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê lưu trú có mật đô người ở cao. Tư đó Bộ sẽ có nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện phù hợp với thực tế phát triển xã hội ./.

Đức Nguyên