03/03/2022

Bộ TN-MT: Cả nước còn hơn 1,2 triệu hécta đất chưa sử dụng

Theo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 vừa được công bố, tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước là 33.134.427 hécta, trong đó có hơn 1,2 triệu hécta thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

Ngày 2/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định 387/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020); trong đó có hơn 1,2 triệu hécta thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo công bố, tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước là 33.134.427 hécta; trong đó diện tích nhóm đất nông nghiệp có 27.983.482 hécta; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp 3.931.119 hécta; diện tích nhóm đất chưa sử dụng 1.219.826 hécta.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2020 nêu trên được sử dụng thống nhất trong cả nước.

Vì thế, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Ngoài ra, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2020 phải thường xuyên được kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2021; việc thống kê diện tích thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ lưỡng, thực hiện việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 theo thẩm quyền, quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, đầy đủ của số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2020 được công bố.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá sự thống nhất giữa kết quả thống kê và hiện trạng sử dụng đất, những bất cập và nguyên nhân chủ yếu trong công tác thống kê, kiểm kê và quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương; trên cơ sở đó, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Hùng Võ/Vietnam+