17/09/2023

Bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

(KTVN) – Ngày 15/9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1069/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng

Ông Bùi Xuân Dũng sinh năm 1972, quê quán Nghệ An, có trình độ kỹ sư xây dựng dân dụng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Trước đó, Ông Bùi Xuân Dũng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành Xây dựng. Cụ thể, từ năm 1995 – 2021 ông công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp).

Thời gian làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Ông Bùi Xuân Dũng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội (từ năm 2013 – 2014); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội (từ năm 2014 – 2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty xây dựng Hà Nội (từ năm 2015 đến tháng 3/2021).

Từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2022 ông làm Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng.

Từ tháng 10/2022 đến 9/2023 làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Ngày 15/9/2023 Ông Bùi Xuân Dũng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.