01/03/2018

Bộ KH&ĐT thống nhất cao với quan điểm của Bộ Xây dựng trong quản lý phát triển đô thị

Chiều 27/02, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Bộ Xây dựng đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nhằm trao đổi, lấy ý kiến đóng góp thêm cho dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị (PTĐT).


Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: Luật Quản lý PTĐT được xây dựng trên tinh thần đổi mới, đưa ra đưa ra quy định kiểm soát quá trình quản lý PTĐT hiệu quả, bền vững…

Cùng đi có Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Lê Quang Hùng và lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, Luật Quản lý PTĐT là dự án luật mới và khó, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu soạn thảo dự thảo luật.

Kể từ khi được giao nhiệm vụ đến khi Bộ Xây dựng chính thức triển khai nghiên cứu, thời gian ngắn. Bộ Xây dựng đã thực hiện nghiên cứu dự án luật theo đúng trình tự và đúng tiến độ.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo luật. Bộ cũng đã tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, chuyên gia lĩnh vực PTĐT… Dự thảo luật đã được Bộ Tư pháp thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến, dự án luật sẽ được trình Quốc hội khóa XIV xem xét vào kỳ họp đầu tiên trong năm 2018 và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 trong năm 2018.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhận định: Luật Quản lý PTĐT được xây dựng trên tinh thần đổi mới, đưa ra đưa ra quy định kiểm soát quá trình quản lý PTĐT hiệu quả, bền vững…

Giới thiệu về các nội dung chính của dự thảo luật, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết: Dự thảo Luật Quản lý PTĐT gồm 7 chương, 69 điều, đã cụ thể 6 nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua, gồm PTĐT theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ; Quản lý đầu tư PTĐT; PTĐT thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng trưởng xanh, thông minh; Đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho PTĐT; Quản lý Nhà nước về PTĐT.

Về quản lý hệ thống đô thị, dự thảo luật quy định 2 chính sách gồm PTĐT theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; PTĐT thích ứng với BĐKH, tăng trưởng xanh, thông minh.

Về quản lý PTĐT theo quy hoạch, dự thảo luật quy định 4 nội dung là quản lý và sử dụng đất đô thị; quản lý hệ thống hạ tầng đô thị; quản lý không gian, cảnh quan đô thị; quản lý hệ thống không gian xanh đô thị. Các quy định này bám sát các yêu cầu của chính sách phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, sử dụng đất đô thị hiệu quả cho đầu tư phát triển đô thị.

Dự thảo luật đồng thời quy định chính sách về quản lý đầu tư PTĐT trên cơ sở kế thừa và có sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư PTĐT; thể hiện chính sách đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho PTĐT, với việc quy định bổ sung phương thức và hình thức huy động nguồn lực tài chính. Dự thảo luật cũng quy định quản lý Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong PTĐT…

Thứ trưởng cho biết thêm: Trong quá trình soạn thảo luật, Bộ Xây dựng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học… Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến khác nhau liên quan đến một số nội dung, do vậy Bộ Xây dựng đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan cũng như báo cáo Chính phủ. Trong các nội dung nói trên, có ý kiến của Bộ KH&ĐT về chương trình PTĐT và thủ tục chấp thuận dự án…

Tại cuộc họp, 2 Bộ đã tập trung trao đổi về các nội dung này.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao Bộ Xây dựng khi chủ động giới thiệu luật và trao đổi với các Bộ, ngành liên quan về các vấn đề chung.

Hai Bộ đang đi đúng, thống nhất cao trên nguyên tắc tất những gì Nhà nước cần quản lý thì phải quản lý, theo tinh thần đổi mới, cải cách, minh bạch, dễ thực hiện, không gây phiền hà, ách tắc, để khi được ban hành luật sẽ đi vào cuộc sống ngay.

Hai Bộ trưởng thống nhất cao trong việc thực hiện xây dựng thể chế pháp luật chung theo tinh thần đổi mới, khách quan.

Đối với Luật Quản lý PTĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định: Đây là luật rất cần thiết, khi được ban hành sẽ giúp quản lý PTĐT bền vững, văn minh, hiện đại hơn.

Bộ trưởng đánh giá cao nội dung của dự thảo luật, đặc biệt là các chính sách PTĐT thích ứng với ĐBKH, đô thị xanh, đô thị thông minh, dựa trên cuộc cách mạng 4.0.

Về các vấn đề mà hai Bộ đang tập trung trao đổi, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng là cần thiết, tuy nhiên Bộ Xây dựng cần giải trình rõ hơn, mạch lạc, bảo đảm quản lý thông thoáng, không chồng lấn, chồng chéo với hệ thống pháp luật hiện hành.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu ý kiến của Bộ KH&ĐT. Điều quan trọng là hai Bộ đã thống nhất chủ trương chung trong quản lý PTĐT.

Hòa Bình/BXD