08/08/2018

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được Hà Nội công nhận là điểm du lịch

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định công nhận điểm du lịch Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tại địa chỉ số 1 Phạm Ngũ Lão và 25 Tôn Đản, Hoàn Kiếm.

1_38588

Theo đó, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan. Các Sở, ngành: Du lịch, Văn hoá thể thao, Giao thông vận tải, Công an thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển đối với điểm du lịch Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đảm bảo hiệu quả, bền vững.

Bảo Ngân/Báo Văn hoá