24/04/2017

Ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng

Để kịp thời ban hành tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về “Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng”, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố TCVN “Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng” thành một tiêu chuẩn độc lập có mã số tiêu chuẩn riêng, nhằm giải quyết cấp bách vấn đề môi trường và xử lý, sử dụng hiệu quả bã thải để sản xuất xi măng.


Sử dụng thạch cao phospho thay thế thạch cao tự nhiên giúp chủ động được nguồn nguyên liệu trong sản xuất xi măng

Thạch cao phospho là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất axit phosphoric từ quặng apatit. Thành phần chính của thạch cao phospho là CaSO4.2H2O; lượng phế thải thạch cao phospho hình thành tại các nhà máy phân bón DAP của Việt Nam vào khoảng 2,1 triệu tấn/năm.

Trên thế giới, thạch cao phospho được sử dụng làm phụ gia điều chỉnh đông kết, phụ gia khoáng hóa trong sản xuất xi măng, nguyên liệu để sản xuất chất kết dính thạch cao, tấm tường thạch cao, xi măng sulfo, gia cố nền đất và đường. Trong nông nghiệp, thạch cao phospho cũng được sử dụng để cải tạo đất, bổ sung các nguyên tố vi lượng nhằm tăng chất lượng đất và năng suất cây trồng.

Hiện nay, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu thạch cao thiên nhiên làm phụ gia điều chỉnh đông kết trong sản xuất xi măng, do vậy cần thiết biên soạn tiêu chuẩn quốc gia về thạch cao phospho để làm phụ gia điều chỉnh đông kết xi măng thay thế thạch cao nhập khẩu.

Trước đó, dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng” được biên soạn dựa trên tham khảo các tiêu chuẩn GB/T 21371-2008, GB/T 23456-2009, IS 12679:1989. Dựa trên căn cứ nội dung thẩm định về việc phạm vi áp dụng của TCVN 9807:2013 “thạch cao dùng để sản xuất xi măng” có bao gồm cả thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo. Tuy nhiên, thạch cao nhân tạo được quy định trong dự thảo tiêu chuẩn là sản phẩm tái chế từ quá trình sản xuất acid trihydro tetaoxophosphat (H3PO4) chưa được quy định trong TCVN 9807:2013, do đó về mặt kỹ thuật không có sự trùng lặp với nội dung của dự thảo tiêu chuẩn thẩm định.

Nhằm kịp thời ban hành TCVN “thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng” giải quyết cấp bách vấn đề môi trường và xử lý, sử dụng hiệu quả bã thải Gyps để sản xuất xi măng. Bộ Xây dựng đã tiếp thu hoàn thiện các ý kiến của Hội đồng thẩm định và có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố TCVN “thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng” thành một tiêu chuẩn độc lập có mã số tiêu chuẩn riêng.

Bên cạnh đó Bộ Xây dựng đang có kế hoạch soát xét TCVN 9807:2013 “thạch cao dùng để sản xuất xi măng” để rà soát lại các nội dung kỹ thuật cho phù hợp với giai đoạn hiện nay và loại bỏ những nội dung trùng lặp với tiêu chuẩn mới.

Tuyết Hạnh/Báo Xây dựng