05/09/2017

Bàn giải pháp tiếp tục rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Ngày 31/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công An, Tài nguyên và Môi trường về việc rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo yêu cầu của Nghị quyết 19/2017/NQ-CP, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 (Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines).


Thời gian thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường cần giảm xuống còn 1/2.

Thủ tục cấp phép xây dựng sẽ phải rút ngắn thời gian từ 166 ngày xuống còn tối đa 120 ngày, bao gồm thời gian thực hiện các thủ tục: Thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng, kiểm tra nghiệm thu, kết nối cấp thoát nước.

Tại cuộc họp, một số giải pháp cụ thể đã được các Bộ, ngành thống nhất đưa ra như: Lồng ghép, thực hiện đồng thời thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; rút ngắn thời gian thực hiện các loại thủ tục…

Nằm trong phương án lồng ghép và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã có quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình dân dụng.

Theo quan điểm chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng, bên cạnh việc lồng ghép thời gian thực hiện các thủ tục, mỗi Bộ, ngành phải giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuống còn 1/3 thời gian so với hiện nay, thì con số 120 ngày để hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng là hoàn toàn khả thi.

Riêng đối với thời gian hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường, thời gian thực hiện trong 40 ngày là quá dài, cần giảm xuống còn 1/2 so với hiện nay, vì việc đánh giá tác động môi trường đối với công trình dân dụng không quá phức tạp.

Thanh Nga/BXD