12/07/2023

An Giang tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng

(KTVN) – UBND tỉnh An Giang đã ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế và tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương đối với công tác quản lý nhà nước về cấp phép, quản lý trật tự xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh công tác quản lý cấp phép và xử lý vi phạm trật tự xây dựng phù hợp thực tế; hướng dẫn UBND cấp xã quản lý trật tự, đảm bảo các công trình được xây dựng đúng quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng.

Ảnh minh họa (Nguồn: ST)

Cụ thể, Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; phối hợp UBND cấp huyện xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng khi các cấp chính quyền địa phương không kịp thời phát hiện hoặc xử lý. Đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, các tổ chức và cá nhân được phân công, quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm theo quy định pháp luật và đúng thẩm quyền.

Tỉnh kiên quyết xử lý các tổ chức, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thanh, kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý, không đề xuất xử lý kịp thời hoặc có những hành vi bao che, nhũng nhiễu, gây dư luận phản ánh không tốt trong quá trình thực thi công vụ.

Tuyết Ngân