03/03/2023

An Giang tăng cường bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng

(KTVN) – UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 191/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án, không để xảy ra các sự cố, tai nạn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình trọng điểm, quy mô lớn, có sử dụng các phương tiện, thiết bị thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, kịp thời chấn chỉnh, cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ gây mất an toàn, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia quản lý trên công trường thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp (lồng ghép với công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng).

Cụ thể, Các Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương phối hợp Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh khi có kế hoạch.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương phối hợp UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn do mình quản lý, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Tuyết Ngân