10/06/2015

60 dự án bất động sản xin chuyển sang nhà ở xã hội

Theo bộ Xây dựng, đến nay trên địa bàn cả nước đã có 60 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng 38.897 căn hộ. 

Trong đó, Hà Nội có 24 dự án sẽ chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng 15.468 căn, tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỉ đồng.

TP.HCM có 25 dự án đã đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng 15.115 căn, tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỉ đồng.

Ngoài ra có 74 dự án bất động sản đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ, giảm diện tích để phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Số lượng ban đầu là 33.867 căn hộ diện tích lớn xin điều chỉnh thành 44.881 căn hộ nhỏ.