22/07/2019

6 tháng: Phát hiện 1.050 tỷ đồng vi phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản

Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, kết quả tổng hợp từ báo cáo của 55 địa phương và 1 bộ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng thanh tra, bộ ngành, địa phương đã tiến hành thanh tra 509 cuộc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đã kết thúc và ban hành kết luận 273 cuộc.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Qua thanh tra đã phát hiện 642 đơn vị có vi phạm với số tiền trên 1.050 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 148 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 902 tỷ đồng (đã thu trên 99 tỷ đồng); kiến nghị xử lý hành chính 7 tập thể, 27 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 1 vụ, 1 đối tượng. Các dạng thiếu sót, vi phạm chủ yếu được phát hiện qua thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản gồm: không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục; thi công sai thiết kế; nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công…

Các địa phương phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra như: Bắc Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hóa…

Khánh Ngọc/Báo Đấu thầu