16/07/2015

6 tháng đầu năm: Xuất khẩu xi măng và clinker giảm mạnh

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2015, lượng xuấtkhẩu xi măng và clinker sang các thị trường giảm mạnh cả về lượng và trị giá

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, lượng xi măng và clinker xuất khẩu đạt 8.400.295 tấn, tương đương với trị giá 362.766.306 USD; so với cùng kỳ năm 2014, xuất khẩu xi măng và clinker giảm mạnh cả về lượng và trị giá, với mức giảm tương ứng 27,7% và 27%.

Tính riêng trong tháng 6/2015, xuất khẩu xi măng và clinker đạt 1.257.594 tấn, tăng 16,6% so với tháng 5; trị giá xuất khẩu thu về trong tháng đạt 54.860.743 USD, tăng 18,1% so với tháng 5.

Băngladesh vẫn là thị trường xuất khẩu xi măng lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015, với sản lượng đạt 3.349.280 tấn, tương đương trị giá thu về 126.178.329 USD, chiếm 37,3% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này.

Một số thị trường xuất khẩu xi măng tiềm năng của Việt Nam là Indonesia, Philippin, Đài Loan và cũng đạt trị giá khá cao, lần lượt 49.689.743 USD (tăng 15,4%); 29.627.985 USD (tăng 25,4%) và 22.692.185 USD (tăng 18%).

Số liệu xuất khẩu clinker và xi măng trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015 tại một số thị trường chính:

TT

Thị trường

Tháng 6

6 tháng đầu năm

Sản lượng

(tấn)

Giá trị

(USD)

Sản lượng

Giá trị

1

Bangladesh

409.250

14.502.205

3.349.280

126.178.329

2

Indonesia

144.024

6.630.254

1.094.568

49.689.743

3

Philippin

144.000

6.002.350

743.169

29.627.985

4

Đài Loan

84.000

3.455.100

533.996

22.692.185

5

Malaysia

76.404

4.211.890

481.238

21.508.962

6

Australia

70.681

2.954.170

225.034

9.885.064

7

Chile

55.000

2.983.750

275.000

14.918.759

8

Modambic

45.000

1.687.500

346.500

13.923.895

9

Campuchia

41.619

2.318.931

203.104

11.699.003

10

Peru

40.000

2.255.684

199.997

11.242.583

11

Lào

33.812

2.697.936

228.073

18.207.736

12

Srilanca

25.000

900.000

93.250

3.554.446

13

Mianma

98.117

5.016.750

Theo VLXD