03/11/2020

10 tháng năm 2020 Hà Nội hoàn thành hơn 3,4 triệu mét vuông sàn nhà ở

Thông tin về công tác phát triển nhà ở trên địa bàn Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đang tập trung tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 theo Chương trình phát triển nhà ở đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong 10 tháng năm 2020, trên địa bàn thành phố đã có 41 dự án nhà ở hoàn thành, tương ứng với hơn 3.411.322m2 sàn nhà ở, gần 26.000 căn hộ. Trong đó, có 2 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành với 254.404m2 sàn (1.860 căn hộ); 38 dự án nhà ở thương mại với 3.083.652m2 sàn (23.333 căn hộ); 1 dự án nhà ở tái định cư với 73.266m2 sàn (750 căn hộ).

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai cho 36 dự án nhà ở với tổng số 19.451 căn hộ, tương ứng khoảng 1.603.007m2 sàn kinh doanh.

Dạ Khánh/Hà Nội mới