04/07/2023

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hoá, di sản đặc sắc của Châu Á vào năm 2045

(KTVN) – HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thảo luận thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII.

Theo đó, đồ án quy hoạch được xem là mang tính chất bản lề, định hướng mô hình phát triển tổng thể về không gian đô thị, xác định khung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Đồng thời, hướng đến xây dựng và phát triển đô thị một cách bền vững, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đến năm 2045, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á (Nguồn: ST)

Mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc…

Tiếp đó, đến năm 2045, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.

Về định hướng hành chính đô thị, từ nay đến năm 2025 xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện.

Từ sau năm 2025 đến năm 2030 gồm 9 đơn vị hành chính với 3 quận, 2 thị xã và các huyện; xây dựng đô thị Chân Mây đạt tiêu chí đô thị loại III.

Từ sau năm 2030 đến năm 2045, Thừa Thiên Huế sẽ gồm 10 đơn vị hành chính với 4 quận, 2 thành phố và các huyện; xây dựng huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu trở thành thị xã.

Từ sau năm 2045 đến năm 2065, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ổn định và nâng cao chất lượng đô thị với mô hình đô thị trung tâm gồm 4 quận; 2 thành phố; 2 thị xã; các thị trấn, đô thị loại V thuộc huyện Phú Lộc – Nam Đông và huyện A Lưới.

Đồ án Quy hoạch cũng xác định phát triển hai đô thị vệ tinh. Trong đó, Chân Mây là đô thị và khu kinh tế quan trọng gắn với cảng biển nước sâu Chân Mây, các khu công nghiệp công nghệ cao, khu du lịch nghỉ dưỡng quốc gia của vùng động lực miền Trung, liên kết với đô thị Đà Nẵng. Đây là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện đại, có vai trò cửa ngõ phía Nam của Huế.

Với đô thị Phong Điền, đây sẽ là cửa ngõ phía Bắc, trung tâm tổng hợp về hành chính, chính trị, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và du lịch tổng hợp.

Tuyết Ngân