25/12/2020

Xây dựng thành phố xanh, thân thiện môi trường

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND về kế hoạch xây dựng thành phố xanh, thân thiện môi trường giai đoạn 2020-2025. Theo đó, để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xanh, thân thiện môi trường, chính quyền thành phố đặt ra nhiều mục tiêu. 

Cụ thể, giai đoạn 2020-2025, 100% tuyến đường có vỉa hè ổn định, có quy mô từ 3m trở lên phải trồng cây xanh. Mảng xanh trung bình hằng năm tăng 5ha/năm; đầu tư xây dựng 150ha đất công viên; chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt 0,65m2/người; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán đạt 41%.

Bên cạnh đó, mỗi phường, xã, thị trấn, cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn phải có công trình phát triển mảng xanh theo hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Đến nay, kế hoạch đã thu hút sự tham gia của hơn 42.000 học sinh trên địa bàn thành phố.

Gia Bảo/Hà Nội mới