25/05/2018

Xây dựng ga đường sắt đô thị tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phúc đáp công văn số 1244/UBVHGDTTN14 ngày 12/4/2018 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng – Quốc hội khóa 14 đề nghị có ý kiến về việc xây dựng ga đường sắt đô thị tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Người dân rất quan tâm đến vị trí đặt nhà ga C9.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tuyến đường sắt đô thị số 2 trong đó có ga đường sắt đô thị tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (ga ngầm ký hiệu C9) đã được UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng từ năm 2008.

Quy mô, hướng tuyến của Tuyến đường sắt đô thị số 2 phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ) và Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 2 đã được UBND TP Hà Nội tổ chức thực hiện theo quy định và đã xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan, trong đó:

Bộ Xây dựng đã có các văn bản góp ý về Thiết kế cơ sở (công văn số 1199/BXD-HĐXD ngày 26/5/2017), góp ý về điều chỉnh Dự án đầu tư (công văn số 645/BXD-HĐXD ngày 30/3/2018), trong đó đã lưu ý chủ đầu tư cần nghiên cứu kỹ các phương án thiết kế để lựa chọn giải pháp thiết kế Nhà ga ngầm C9 trên nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp về kiến trúc cảnh quan, đồng thời phát huy giá trị và bảo vệ, bảo tồn các công trình di tích lịch sử tại khu vực Nhà ga ngầm C9 theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Thủ đô.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến góp ý về việc xây dựng Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 và Ga C9 tại các văn bản số 1718/BVHTTDL -DSVH ngày 24/5/2010, văn bản số 2881/BVHTTDL-DSVH ngày 20/7/2015, văn bản số 706/BVHTTDL-DSVH ngày 10/3/2016 và văn bản số 2297/BVHTTDL-DSVH ngày 29/5/2017.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành liên quan, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu thêm các phương án thiết kế Ga C9, lấy ý kiến công khai và tiếp tục xin ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nội dung liên quan trước khi trình duyệt theo quy định (Thông báo số 1242/TB-UBND ngày 18/10/2017 của UBND TP Hà Nội).

Với trách nhiệm quản lý nhà nước ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP Hà Nội trong việc triển khai Tuyến đường sắt đô thị số 2 và Ga C9, đảm bảo việc thực hiện đầu tư xây dựng tuân thủ các Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Thủ đô, Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

PV