20/07/2015

Vĩnh Phúc tập trung hoàn thiện các đồ án quy hoạch

Bước sang năm 2015, ngành xây dựng cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng có nhiều chuyển biến. Phóng viên Báo Xây dựng có cuộc trao đổi với ông Phạm Hoàng Anh – Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc về những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về công tác xây dựng, công tác quy hoạch của ngành xây dựng Vĩnh Phúc trong 6 tháng đầu năm 2015, cũng như những khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết trong thời gian tới.


Khánh thành giai đoạn 1 khu Trung tâm Lễ hội Tây Thiên nhân kỷ niệm 65 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc.

PV: Xin ông hãy cho biết những kết quả đạt được trong công tác xây dựng và công tác quy hoạch 6 tháng đầu năm 2015?

Ông Phạm Hoàng Anh: Năm 2015, Luật Xây dựng có hiệu lực cùng với các nghị định về quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình và quản lý dự án đầu tư xây dựng được Chính phủ ban hành. Đây là các văn bản quan trọng để triển khai Luật Xây dựng có hiệu quả.

6 tháng đầu năm 2015, công tác quản lý đầu tư xây dựng được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao bằng các văn bản. Các ngành các cấp thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về quản lý đầu tư phát triển như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

Trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, nhất là khi Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng có hiệu lực từ năm 2015 với nhiều thay đổi trong quản lý đầu tư và xây dựng. Công tác thẩm định dự án sử dụng vốn nhà nước, thiết kế cơ sở, thiết kế – dự toán các công trình xây dựng theo Luật Xây dựng 2014 được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng thẩm định để các công trình sử dụng hiệu quả và an toàn, tiết kiệm vốn đầu tư, chống thất thoát lãng phí. 6 tháng đầu năm, Sở đã thực hiện thẩm định 15 dự án với tổng mức đầu tư 59,17 tỷ đồng, sau thẩm định cắt giảm được 1,1 tỷ đồng. Thẩm định thiết kế – dự toán 71 công trình với giá trị thẩm định là 388,26 tỷ đồng, giảm 42,55 tỷ đồng so với chủ đầu tư trình,… Đặc biệt, Sở đã thực hiện nghiêm quy định về thời gian thẩm định dự án, thiết kế – dự toán. Đồng thời rà soát, quản lý năng lực các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh một số chủ đầu tư trong quá trình điều hành quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường để chất lượng công trình ngày một tốt hơn. 6 tháng đầu năm, Sở đã tiến hành kiểm tra 16 lượt công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 20 công trình.

Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng. Thanh tra Xây dựng thanh tra 4 dự án, phát hiện sai phạm 4,15 tỷ đồng. Kiểm tra chuyên ngành 14 đơn vị, lập biên bản hành chính 7 công trình, xử phạt bằng tiền 4 đơn vị với số tiền 150 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ 1 công trình xây dựng không phép.

Trong công tác lập quy hoạch, trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở đã tiến hành lập các quy hoạch phân khu. Đến nay QHPK A1 (khu đô thị đại học), QHPK A4, C4, D2 đã được thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức công bố, bàn giao hồ cho các cơ quan, đơn vị quản lý. Các quy hoạch phân khu còn lại, trên cơ sở đã có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng, Sở đang chỉ đạo các đơn vị tư vấn chỉnh sửa hồ sơ, hoàn thiện trình UBND tỉnh. Riêng đối với 2 đồ án QHPK B1 và D1 do Công ty CP Bitexco làm chủ đầu tư đang lấy ý kiến của Bộ Xây dựng để làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời cũng chuẩn bị các thủ tục đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu tư vấn đo vẽ bổ sung bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 và lập đồ án QHPK B4.

Cũng với đó, Sở tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch chung các khu chức năng du lịch, dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gồm khu vực phía Bắc Hồ Đại Lải, khu vực Núi Sáng – Hồ Vân Trục – Hồ Bò Lạc, khu vực chân Núi Tam Đảo; 2 bên tuyến đường từ Cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch, khu vực giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với đường tỉnh 306, khu vực nút giao giữa đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với đường tỉnh 305C. Tổ chức thi tuyển phương án ý tưởng kiến trúc các công trình thuộc Dự án khu liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc,…

PV: Xin ông hãy cho biết những khó khăn, vướng mặc gặp phải trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, chức năng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao?

Ông Phạm Hoàng Anh: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, Sở cũng gặp phải một số vướng mắc khó khăn.

Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 nhưng nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chưa được ban hành dẫn đến việc triển khai gặp vướng mắc và lúng túng. Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan thẩm định chưa xác định cụ thể, chưa phân cấp thẩm định dự án, thẩm định thiết kế – dự toán theo theo nhóm dự án và cấp công trình. Cơ cấu tổ chức thành lập ban QLDA, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng đều chưa hướng dẫn chi tiết để thực hiện.

Một số nội dung công tác của ngành đã triển khai như lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đầu tư hệ thống hạ ngầm các công trình hạ tầng còn vướng do cơ chế. Tiến độ triển khai lập QHPK hiện nay chậm so với kế hoạch, việc xây dựng văn bản quy định về quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật triển khai chưa đáp ứng theo yêu cầu. Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ở các đô thị chưa hoàn thiện; công tác tham mưu của các phòng, ban cấp huyện chưa đáp ứng được yêu cầu công việc,…

Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về việc áp dụng quy định đưa sản phẩm gạch không nung vào các công trình xây dựng gặp khó khăn. Do giá thành công trình sẽ tăng 15 – 20%, thậm chí 40% nếu đối với loại gạch AAC – chưng áp so với sản phẩm gạch đất sét nung do trên địa bàn sản phẩm này chưa đáp ứng đủ.

Chất lượng một số công trình xây dựng cũng bị ảnh hưởng do thời gian thi công kéo dài, việc thi công còn chồng chéo, nhất là các công trình theo tuyến, không có sự phối hợp của đơn vị liên quan gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và lãng phí vốn đầu tư.

PV: Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới, ngành sẽ có giải pháp, phương hướng như thế nào?

Ông Phạm Hoàng Anh: Trong thời gian tới, Sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tổ chức tập huấn Luật Xây dựng 2014, các nghị định của Chính phủ để triển khai Luật Xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý, tuân thủ nghiêm pháp luật về xây dựng.

Tham mưu xây dựng văn bản trình UBND tỉnh về quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc; hạ tầng đô thị; quy định quản lý các lĩnh vực xử lý chất thải, quản lý nước thải, cây xanh đô thị. Tham mưu, trình UBND tỉnh thực hiện và phân cấp trong công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán; Quy định về phân cấp quản lý chất lượng công trình thay thế các Quyết định số 10/2013 ngày 28/5/2013, Quyết định số 49/2014 ngày 28/10/2014, Quyết định 56/2006 ngày 18/8/2006 về quy định cấp phép xây dựng; Quyết định 29/11/2013 về quản lý chất lượng công trình; Quyết định 30/2013 ngày 01/12/2013 về quy trình thẩm tra thiết kế công trình.

Lập và trình UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá mới xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh để các đơn vị thực hiện.

Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thành lập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực.

Triển khai các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp, dịch vụ và đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/5000 phát triển dịch vụ, du lịch, đô thị đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàn thiện 03 đồ án QHC các khu chức năng du lịch, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, công bố công khai các đồ án quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung đô thị thị Vĩnh Phúc.

Theo Xây dựng