22/10/2023

Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

(KTVN) – Ngày 20/10/2023, Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã long trọng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban lãnh đạo Viện; lãnh đạo Chủ chốt các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia. PGS.TS Mai Thị Liên Hương – Viện trưởng Chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS Mai Thị Liên Hương – Viện trưởng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Viện tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tiến độ triển khai nhiệm vụ thường xuyên năm 2023, trong đó làm rõ các nhiệm vụ đã được thực hiện, thời điểm hoàn thành, làm cơ sở báo cáo với Bộ Xây dựng.

Theo đó, năm 2023 Viện Kiến trúc đã có nhiều thay đổi trong việc tổ chức bộ máy, quản lý vận hành cơ cấu tổ chức mới theo Quyết định số 1448/QĐ-BXD và Quyết định số 996/QĐ-TTg của Phó Thủ tướng Chính phủ về Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó, Viện đã từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý về mặt hành chính, nhiệm vụ chức năng mới được bổ sung, bộ máy tổ chức nhân sự được đổi tên, thành lập,..

Theo báo cáo tại hội nghị, về công tác nhân sự, đặc biệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2023 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, giao nhiệm vụ cho Viện thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức theo số lượng người được giao. Đảm bảo đúng tiến độ trong đợt 1/2023 phải hoàn thành trong Quý 4.

PGS.TS Mai Thị Liên Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm

Về công tác tiền lương, tiền công và các khoản trích nộp ngân sách nhà nước, thanh toán BHXH, BHYT được Viện thường xuyên rà soát, thực hiện đầy đủ.

Về công tác hành chính – quản trị, Viện thường xuyên tổ chức kiểm tra và sửa chữa kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, đảm bảo phục vụ công tác chung được thông suốt, hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm toàn Viện không để xảy ra sự cố, cháy nổ, hỏa hoạn, mất an ninh trật tự.

Về công tác nghiên cứu, Viện đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế, tiêu chuẩn quy chuẩn, nhiệm vụ thường xuyên, tổ chức các hội nghị – hội thảo theo chương trình, kế hoạch đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Đặc biệt, Viện đã tích cực tham gia, góp phần vào sự thành công lớn của các sự kiện: “Triển lãm kiến trúc Expo năm 2023” và “Tuần lễ công trình Xanh 2023” vừa diễn ra trong tháng 9/2023.

Công tác đào tạo và hợp tác quốc tế ngày càng được đẩy mạnh hợp tác với các địa phương trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế với Nga, Hàn Quốc… đẩy mạnh trao đổi hợp tác trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch… Đặc biệt, năm 2023, Viện tập trung kiện toàn, đẩy mạnh công tác đào tạo Tiến sỹ, đẩy mạnh công tác gắn khoa học với thực tiễn các hoạt động phát triển nghề nghiệp và nâng cao chất lượng thi sát hạch hành nghề kiến trúc.

Về công tác hoạt động truyền thông, xuất bản ấn phẩm Tạp chí Khoa học chuyên ngành, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã thành lập Tạp chí điện tử và chính thức được cấp phép đưa vào hoạt động với hai loại hình Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Đồng thời đã hợp tác với một số địa phương như Hà Giang, Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (Hà Nội)… thực hiện một số các chuyên đề chuyên sâu, quảng bá tiềm năng phát triển địa phương, phản ánh những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Ngoài ra, công tác dịch vụ tư vấn được Viện trú trọng, quan tâm và giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Qua đó, các đơn vị đã  tích cực kết nối với các địa phương triển khai thành công nhiều đồ án, dự án, lập quy chế quản lý kiến trúc, tiêu chuẩn địa phương thuộc các lĩnh Kiến trúc, Quy hoạch và thiết kế phát triển đô thị – nông thôn.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, Viện Kiến trúc Quốc gia đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm nhằm khẩn trương thực hiện đúng tiến độ yêu cầu đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tư vấn quản lý nhà nước, đầu tư xây dựng, lập quy chế quản lý kiến trúc đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

Viện tiếp tục hỗ trợ, đẩy mạnh các đơn vị thuộc Viện mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng Mai Thị Liên Hương tuyên dương, đánh giá cao lỗ lực của các đơn vị, trong 9 tháng đầu năm đã hoàn thành được phần lớn các nhiệm vụ được giao và có giải pháp cụ thể cho nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đã được sắp xếp, bố trí theo đề án vị trí việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát kế hoạch đã đề ra cũng như các nhiệm vụ được giao ./.

Đức Nguyên