15/07/2022

Vì sao giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng ngày càng quan trọng?

Giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đang trở thành một trong những nội dung quan trọng để xác định nguyên nhân, giá trị thiệt hại, trách nhiệm các vụ việc và yêu cầu của cơ quan tố tụng.

Ngày 15/7, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. Hội nghị nhằm phổ biến những quy định mới về giám định tư pháp.

Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, hiện công tác giám định tư pháp nói chung và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đang trở thành một trong những nội dung quan trọng để xác định nguyên nhân, giá trị thiệt hại, xác định trách nhiệm các vụ việc và yêu cầu của cơ quan tố tụng.

“Lĩnh vực xây dựng là lĩnh vực đặc thù có những điểm khác biệt so với các giám định tư pháp khác. Hiện cơ quan chuyên môn theo xu hướng chung đang hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này. Cụ thể, Luật Giám định tư pháp ra đời, sau đó các Thông tư, hướng dẫn được ban hành và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung” – Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho hay.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, thực tế hiện nay, khâu giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng được đánh giá cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn đòi hỏi phải cố gắng hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng khi giám định, không phát sinh khiếu nại trong quá trình tranh tụng.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, hiện khâu giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng được đánh giá cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Tuấn, Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 157/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 85/2013/NĐ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Với những mở rộng, phạm vi giám định tư pháp hoạt động giám định tư pháp được thực hiện theo quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Kết quả là nguồn chứng cứ phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hình án hình sự; giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Việt Nam cần có tư cách một chuyên gia độc lập để góp phần minh bạch hóa đời sống tố tụng – ông Tuấn nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng xây dựng Phạm Minh Hà khẳng định, Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật góp phần đưa hoạt động giám định, giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đã có những chuyển biến tích cực.

Thể chế về giám định, giám định tư pháp xây dựng đã cơ bản được hoàn thiện thông qua việc ban hành Luật, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện; hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện.

Nguồn nhân lực thực hiện công tác giám định, giám định tư pháp xây dựng đã được tăng lên về số lượng, chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế. Các vụ việc giám định, đặc biệt là các vụ việc lớn đã cơ bản được giải quyết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động tố tụng.

Hội nghị phổ biến một số điểm mới của các pháp luật liên quan trong lĩnh vực xây dựng, quy định mới của pháp luật giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, văn bản pháp luật mới liên quan của Bộ Xây dựng về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, quy định của pháp luật về chi phí giám định, bồi dưỡng giám định…

Đại diện Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, ông Cao Duy Khôi – Giám đốc Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng chia sẻ, tất cả các vụ việc xảy ra sự cố xây dựng đều liên quan tới lỗi của các bên liên quan do làm không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, trình tự nội dung công việc thực hiện không đúng.

Khâu giám định thường tốn rất nhiều thời gian, hệ thống tiêu chuẩn phục vụ công tác kiểm định, giám định chưa đầy đủ hoặc đã cũ. Việc phê duyệt dự toán giám định tư pháp đôi khi còn vướng mắc gây tốn thời gian về thủ tục…

Cục trưởng Phạm Minh Hà cũng đề xuất một số kiến nghị với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các Tỉnh và Cơ quan trưng cầu giám định tư pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật cũng như bảo đảm năng lực giám định tư pháp tại các địa phương, quy định chế tài cụ thể đối với tổ chức, cá nhân…..

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức thực hiện một số giải pháp như tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hành lang kỹ thuật quy chuẩn, tiêu chuẩn, cơ chế chính sách đảm bảo khuyến khích, thu hút hiệu quả lực lượng giám định tư pháp xây dựng.

Bộ Xây dựng sẽ chú trọng phổ biến, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp luật liên quan đến khâu giám định, định giá tài sản cho các tổ chức, cá nhân tham gia giám định tư pháp xây dựng; kiện toàn hệ thống các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện giám định tư pháp xây dựng… nhằm từng bước đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động giám đinh tư pháp trong lĩnh vực xây dựng./.

Thu Hằng/BNEWS/TTXVN