13/04/2020

UBND TP Đà Nẵng muốn trực tiếp quản Dự án di dời ga Đà Nẵng theo hình thức BT

Chính quyền TP Đà Nẵng muốn chủ động trong việc thực hiện Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

UBND TP Đà Nẵng vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và Tái phát triển đô thị theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT, với quỹ đất hoàn trả cho dự án được dự kiến tại khu vực nhà ga cũ, khu vực xung quanh nhà ga mới, 2 bên hành lang đường sắt cũ và quỹ đất khác của thành phố. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án trên các khu đất hoàn trả theo đúng quy hoạch của thành phố.

Phối cảnh ga Đà Nẵng mới

Phối cảnh ga Đà Nẵng mới

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng giao cho địa phương là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để chủ động triển khai công tác chuẩn bị dự án, tổ chức lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và Tái phát triển đô thị theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Trong giai đoạn trước mắt, UBND TP Đà Nẵng sẽ phối hợp với Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT), Bộ Kế hoạch và đầu tư và các bộ, ngành Trung ương liên quan thống nhất cụ thể phương án đầu tư; báo cáo đề xuất Thủ tướng xem xét, quyết định.

Vào cuối năm 2017, Bộ GTVT từng kiến nghị Thủ tướng cho phép triển khai Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng. Do Dự án có tổng mức đầu tư lớn (5.764 tỷ đồng), việc thu xếp tài chính để đầu tư xây dựng toàn bộ là khó khả thi , Bộ GTVT đề xuất phương án phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1, Dự án sẽ xây dựng tuyến đường sắt mới với tổng chiều dài 18,26 km; xây dựng ga Đà Nẵng mới với chức năng như ga Đà Nẵng hiện tại; nâng cấp ga Lệ Trạch để đảm nhận khối lượng xếp dỡ của ga Đà Nẵng hiện tại; xây dựng mới 2 cầu đường sắt; 1 cầu đường bộ vượt đường sắt; 4 đường ngang; xây dựng khu đầu máy toa xe tại khu ga mới và hệ thống thông tin tín hiệu đảm bảo phục vụ chạy tàu với tổng mức đầu tư khoảng 3.393 tỷ đồng (khoảng 149,622 triệu USD).

Trong giai đoạn 2, Dự án sẽ xây dựng mới ga hàng hóa Kim Liên; xây dựng cầu vượt tại 4 đường ngang đường sắt; đầu tư đồng bộ hệ thống thông tin tín hiệu với dự án Vinh – Nha Trang với tổng mức đầu tư khoảng 2.371 tỷ đồng (tương đương 102,527 triệu USD).

Bộ GTVT kiến nghị hình thức và nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1 cho Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng là đầu tư công kết hợp doanh nghiệp tự đầu tư. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng góp vốn thực hiện công tác GPMB khoảng 1.192 tỷ đồng tỷ đồng (đã bao gồm chi phi dự phòng) thông qua khai thác quỹ đất toàn bộ khu vực nhà ga cũ (đấu giá đất theo quy định pháp luật). Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư 86 tỷ đồng (để nâng cấp ga Lệ Trạch) thông qua hình thức Hợp tác kinh doanh; Ngân sách Trung ương góp 2.115 tỷ đồng (chiếm 62,3% tổng mức đầu tư giai đoạn 1).

Ga đường sắt Đà Nẵng thuộc tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và nằm trung tâm thành phố cùng các công trình phụ trợ tạo thành một hệ thống liên hoàn phục vụ cho công tác tổ chức khai thác vận tải đường sắt hợp lý và hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực cũng như sự đi lại thuận lợi cho hành khách.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng đặc biệt là khu vực trung tâm, Quy hoạch phát triển tổng thể giao thông vận tải thành phố, phát triển không gian đô thị cho thấy sự cần thiết phải sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống đường sắt qua TP Đà Nẵng để khắc phục những tồn tại, hạn chế của đoạn tuyến đường sắt hiện có với vấn đề giao cắt đường phố gây ách tắc giao thông và trật tự hành lang ATGT đường sắt nói chung cũng như những trở ngại ảnh hưởng đến Quy hoạch phát triển nói chung của vị trí nhà ga Đà Nẵng hiện có ở khu vực trung tâm thành phố.

Việc di dời ga đường sắt Đà Nẵng là một trong những nội dung quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội và an ninh – quốc phòng của TP Đà Nẵng, đã được xác định tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 75-KL/TW ngày 12/11/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đây là Dự án cấp thiết cần triển khai, là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng.

Bảo Như/Báo Đầu tư