04/03/2019

Tuần này, giám sát về quản lý, sử dụng đất đai đô thị tại nhiều bộ, ngành

Ngày 4/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Trưởng Đoàn giám sát.

Phiên họp thứ 2 của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”

Phiên họp thứ 2 của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, thời gian qua, 3 đoàn công tác đã hoàn tất chương trình giám sát, khảo sát thực tế tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại phiên họp toàn thể lần thứ 2, các thành viên của Đoàn giám sát nghe báo cáo của 3 đoàn công tác, tham gia đóng góp ý kiến để sau phiên họp này bắt đầu làm việc với các bộ, ngành.

Dự kiến trong tuần này, Đoàn sẽ làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng; tiếp đó là Bộ Tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm toán. Đoàn cũng sẽ dành một ngày để làm việc với Chính phủ về vấn đề này.

Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển đề nghị Đoàn giám sát cố gắng bảo đảm kế hoạch cuối tháng 3-2019 hoàn chỉnh dự thảo báo cáo giám sát để thông qua tại phiên họp toàn thể thứ 3 của Đoàn, sau đó báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tháng 4.

Chuyên đề giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị của Quốc hội nhằm đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những vướng mắc, khó khăn; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2013.

Anh Phương/Sài Gòn giải phóng