24/02/2020

TPHCM: Xem xét điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

UBND TPHCM cho biết sẽ xem xét, điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn và quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trong năm 2020.

Mới đây, tại buổi họp về kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TPHCM đã yêu cầu các cán bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặt biệt, các dự án đầu tư có sử dụng đất, rà soát các trường hợp thuê đất công giá thấp, không hợp lý để xây dựng giá cho thuê mới phù hợp quy định. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị quỹ đất để thanh toán nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (dự án BT).

Khu tái định cư Bình Khánh, quận 2. (Ảnh: Internet)

Khu tái định cư Bình Khánh, quận 2. (Ảnh: Internet)

Đơn vị phải giải quyết nhanh thủ tục, hồ sơ; thực hiện tốt quy trình liên thông trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể…

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cho biết sẽ xem xét, điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn và quy định diện tích tối thiểu được tách thửa.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao các cơ quan liên quan đề xuất điều chỉnh nhiều đề án quan trọng. Tham mưu quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BLT (Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ) cũng như tham mưu điều chỉnh quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố;

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan ngành điện nhằm tạo điều kiện cho các nhà máy đốt rác phát điện của thành phố tại các khu liên hợp xử lý chất thải cũng phải được xem xét giải quyết. Vấn đề quy hoạch điều chỉnh khu vực bãi chôn lấp Đông Thạnh và Gò Cát phải kêu gọi được đầu tư, đấu thầu thực hiện dự án cải tạo, xử lý triệt để các bãi chôn lấp đã đóng bãi…

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được giao xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm môi trường; trong đó tập trung vào các trường hợp vi phạm đối với cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn, cơ sở y tế, cơ sở tái phạm nhiều lần nhưng không thực hiện việc cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới công trình xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ sở chậm xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hồ sơ pháp lý về môi trường, trong đó có báo cáo đánh giá tác động môi trường của các chủ đầu tư trước khi dự án đi vào hoạt động, đảm bảo phải có hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn môi trường.

Đồng thời, tham mưu Đề án quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai trên địa bàn TP; đề xuất phương án triển khai thực hiện Khu công nghệ môi trường xanh, tỉnh Long An…

Đức Linh/Báo Doanh nghiệp Việt Nam