21/04/2020

TPHCM xây dựng hệ số K thí điểm rút ngắn giải phóng mặt bằng

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, xét báo cáo, kiến nghị của Sở TN&MT TP (ngày 30-3-2020) về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo hai nội dung.

Thứ nhất, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân khi Nhà nước thu hồi đất theo báo cáo, kiến nghị của Sở.

Thứ hai, UBND TPHCM giao Sở tham mưu ủy ban ban hành quy chế phối hợp thực hiện, hướng dẫn UBND quận, huyện thực hiện, đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9-3-2020 của Chính phủ (nghị định cho phép TPHCM áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng…).

Trước đó, ngày 30-3, Sở TN&MT TP đã có văn bản gửi UBND TPHCM để triển khai Nghị quyết 27. Theo đó quận, huyện thống nhất sẽ thực hiện việc đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất trong tháng 5-2020 để Sở TN&MT trình TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào tháng 6 năm nay.

Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9-3-2020 của Chính phủ

Chính phủ giao UBND TPHCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hằng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi.

Nghị quyết nêu rõ việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất này không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

UBND TPHCM quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Kiên Cường/Pháp luật TPHCM