24/05/2019

TPHCM: Thành lập hội đồng thẩm định điều chỉnh 2 dự án metro

UBND TP.HCM vừa ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) điều chỉnh Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và Dự án Số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Theo đó, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM làm chủ tịch HĐTĐ, thành viên Hội đồng là đại diện cho các sở, ngành, địa phương. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm chính về nội dung thẩm định thuộc chuyên ngành, lĩnh vực do đơn vị mình quản lý.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Sở GTVT có ý kiến thẩm định về các nội dung chuyên ngành GTVT và các vấn đề khác có liên quan; tổng hợp chung về kết quả thẩm định dự án đầu tư, báo cáo, trình UBND Thành phố, chịu trách nhiệm chính bảo đảm tiến độ, hiệu quả và chất lượng của các dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định về tính pháp lý triển khai dự án; sự cần thiết đầu tư và quy mô đầu tư; các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án điều chỉnh bao gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và khả năng huy động vốn theo tiến độ.

Sở Tài chính có ý kiến thẩm định các yếu tố đầu vào của dự án như nguồn vốn; các chỉ tiêu tài chính; điều kiện được vay lại của thành phố; khả năng hoàn trả vốn vay và các vấn đề khác có liên quan.

Văn Huyền/Báo Đấu thầu