28/07/2020

TPHCM thành lập 2 hội đồng thẩm định dự án đầu tư công

Hội đồng thẩm định gồm tám thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm Chủ tịch hội đồng.

UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công (trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin)

Hội đồng thẩm định gồm tám thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm Chủ tịch hội đồng.

Cầu Nam Lý (quận 9, TP.HCM), là dự án hạ tầng giao thông sử dụng vốn đầu tư công đã ngưng thi công 2 năm vì vướng mặt bằng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cầu Nam Lý (quận 9, TP.HCM), là dự án hạ tầng giao thông sử dụng vốn đầu tư công đã ngưng thi công 2 năm vì vướng mặt bằng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hội đồng này có nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Ngoài ra, hội đồng cũng sẽ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi-nguồn vốn-khả năng cân đối vốn dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của HĐND TP…

Bên cạnh đó, UBND TP cũng thành lập Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin gồm 15 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức làm Chủ tịch Hội đồng. Sở KH-ĐT TP là cơ quan thường trực của hai hội đồng thẩm định nói trên.

Huy Vũ/Pháp luật TPHCM