25/03/2020

TPHCM: Tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất tại các dự án BĐS

Mới đây, UBND Thành phố giao UBND quận huyện làm việc với chủ đầu tư dự án để rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án (thủ tục, lập và phê duyệt dự án đầu tư, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng…).

Cụ thể, UBND TPHCM giao UBND các quận huyện công khai kết quả 608 dự án đã thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm với diện tích gần 1.100 ha, thực hiện đánh giá chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với 1.718 dự án đang thực hiện kế hoạch sử dụng đất với quy mô gần 12.400 ha, UBND Thành phố giao UBND quận huyện làm việc với chủ đầu tư dự án để rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án (thủ tục, lập và phê duyệt dự án đầu tư, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng…).

Trong khi đó, với 180 dự án không tiếp tục thực hiện kế hoạch sử dụng đất có quy mô hơn 1.094 ha, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả rà soát của UBND các quận huyện, đề xuất trình UBND Thành phố xử lý theo quy định.

Trên kết quả rà soát, UBND quận huyện có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất gia hạn thực hiện hoặc không gia hạn thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để các sở ngành tham mưu cho UBND Thành phố, trước ngày 30/4/2020.

Ngoài ra UBND Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các quận huyện nghiên cứu đề xuất giải quyết những dự án vướng mắc theo từng nhóm nội dung phân loại, từng dự án, đề xuất UBND Thành phố quyết định xử lý. Để giải quyết khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành 8 nhóm vấn đề; trong đó có nội dung vận dụng quy định quyền sử dụng đất ở hợp pháp khi thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư, xử lý đất công trong các dự án nhà ở, xử lý đất của các doanh nghiệp đã cổ phần hoá.

Theo Sở Xây dựng TPHCM hiện trên địa bàn TP có 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng, đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư, tuy nhiên do vướng mắc quy định pháp luật nên 45 dự án hết hiệu lực thi hành văn bản công nhận chủ đầu tư, chỉ có 1 dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, 1 dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính, 3 dự án có quyết định thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Hạ Vy/Nhịp sống kinh tế