18/02/2022

TPHCM sắp làm việc với Bộ Xây dựng về cải tạo chung cư cũ

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành văn bản kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình về tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể để chuẩn bị làm việc với Bộ Xây dựng về thực hiện cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ trên địa bàn TP.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND các quận có chung cư cũ đang thực hiện công tác cải tạo, xây dựng mới, ông Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, hoàn thiện báo cáo của UBND TP gửi Bộ Xây dựng.

Sở này cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu và thống nhất đăng ký lịch làm việc giữa lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo Bộ Xây dựng dự kiến trong tháng 2 năm nay tại trụ sở Bộ Xây dựng (Hà Nội).

Sau khi làm việc với Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TP tổng hợp, tham mưu UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ trên địa bàn TP trong năm 2022.

Để thực hiện tốt công tác trên, UBND TP yêu cầu UBND các quận có chung cư cũ đang thực hiện công tác cải tạo, xây dựng mới rà soát, báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể từng dự án.

TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận có chung cư cũ và các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu và thống nhất nguồn kinh phí tạm cư cho các hộ dân phải di dời để thực hiện công tác này. Sau đó trình UBND TP xem xét quyết định, thời gian thực hiện trong tháng 2 năm nay.

Phan Cường/Pháp luật TPHCM