02/11/2021

TPHCM: Nỗ lực di dời nhà ven kênh rạch

Theo Sở Xây dựng TP HCM, đến nay thành phố đã bồi thường và di dời được 2.479/20.000 căn nhà ven kênh rạch của 65 dự án, đạt tỷ lệ 12,4% so với chỉ tiêu.

Thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ bồi thường di dời 6.500 căn, tổng vốn đầu tư dự kiến 19.280 tỷ đồng.

Trước mắt, thành phố sẽ tiếp tục cải tạo 3 dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm (nhóm 1) gồm: dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, Gò Vấp) tổng mức đầu tư 9.350 tỷ đồng, di dời 2.195 nhà dân; dự án cải tạo kênh Hy Vọng (quận Tân Bình), mức đầu tư 1.980 tỷ đồng và di dời 190 nhà dân; cuối cùng là dự án cải tạo rạch Văn Thánh (quận Bình Thạnh), tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, di dời 834 nhà dân. Và nhiều dự án cải tạo kênh rạch ở nhóm 2, nhóm 3.

Đại đoàn kết