18/04/2019

TPHCM kiến nghị cơ chế đặc thù về bồi thường tái định cư

UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung trong cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án có thu hồi đất trên địa bàn TPHCM.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND TPHCM kiến nghị chấp thuận cho Thành phố chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hàng năm để làm cơ sở lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như ban hành Quy chế phối hợp thực hiện áp dụng cho các cơ quan, tổ chức nhà nước đảm bảo công khai, minh bạch…

TPHCM cũng kiến nghị Thủ tướng ủy quyền cho UBND Thành phố phê duyệt Khung chính sách cho tất cả các trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài (ODA) chỉ thực hiện thu hồi đất trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với tài sản công.

Hải Bình/Báo Đấu thầu