23/05/2019

TPHCM: Dự kiến hoàn thành di dời hơn 600 căn nhà trong 7 dự án đang thực hiện dở dang

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình hành động chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TPHCM năm 2019.

Theo đó, TPHCM sẽ hoàn thành di dời 608 căn nhà trong 7 dự án sử dụng vốn ngân sách đang thực hiện dở dang với tổng vốn bồi thường khoảng 1.315,6 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 19 dự án; hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, điều tra, khảo sát hiện trạng 28 dự án chưa có chủ trương đầu tư; hoàn tất các bước chuẩn bị để thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư 8 dự án sử dụng vốn xã hội hóa.

dji0743-15577135616941477756968-crop-15585265148681272760282

Đồng thời, TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp các tuyến đường, hẻm; triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các dự án xây dựng nhà ở và công trình công cộng nằm xen cài trong các khu dân cư hiện hữu; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, phát triển các dự án nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng quy hoạch trong các khu đô thị mới trên địa bàn TPHCM;

Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn TPHCM theo hướng đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của các lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên cơ sở triển khai thực hiện “Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận-huyện quản lý; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, gắn với việc triển khai thực hiện “Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận-huyện quản lý;

Tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch và kiếm soát công việc theo quy trình, với yêu cầu “không trễ hạn, không sai sót, không tiêu cực lấy sự hài lòng của công dân, doanh nghiệp và tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công việc.

Ngoài ra, TPHCM cũng sẽ thực hiện tuần tra, kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn TP, đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM được kiểm tra và xử lý kịp thời, đúng quy định; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành quy định của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; tiếp tục kéo giảm tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM.

Nam Phong/Nhịp sống kinh tế