24/09/2021

TPHCM đề xuất được quyết việc nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

UBND TPHCM vừa có báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2016-2021 và định hướng thực hiện giai đoạn 2021-2026. Báo cáo được thực hiện theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Theo đó, trong đề xuất định hướng phân cấp, ủy quyền giai đoạn 2021-2026 về lĩnh vực xây dựng, TPHCM đề xuất sáu vấn đề.

Thứ nhất, TP đề xuất phân cấp cho UBND TP quyết định điều chỉnh dự án xây dựng nhà ở thương mại (NƠTM) sang nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở phục vụ tái định cư; điều chỉnh cơ cấu diện tích sàn xây dựng NƠTM, NƠXH đối với các dự án xây dựng nhà ở trên 500 căn (bao gồm nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư). Đề xuất TP được điều chỉnh nhà ở phục vụ tái định cư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư sang làm NƠXH hoặc sang làm NƠTM.

Thứ hai, phân cấp cho UBND TP phê duyệt điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch chung đô thị TP thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Việc đề xuất phân cấp cho UBND TP phê duyệt điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch chung đô thị TP nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa và phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhưng không làm thay đổi quan điểm và định hướng của quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt.

Việc này đảm bảo tiết kiệm được thời gian, kinh phí trong quá trình điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung TP, đồng thời đảm bảo không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung của đô thị.

Thứ ba, phân cấp cho UBND TP tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có diện tích từ 200 ha trở lên.

Thứ tư, phân cấp cho Sở Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và chuyên ngành xây dựng giao thông tại TP. Cụ thể, bao gồm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cấp mới, cấp lại, bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và chuyên ngành xây dựng giao thông.

Cùng với đó là việc tổ chức đánh giá, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định 62/2016.

Thứ năm, việc phân cấp cho Sở Xây dựng thực hiện xác nhận miễn, giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Thứ sáu, phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng, sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt theo chuyên ngành quản lý, được đầu tư xây dựng trên địa bàn TP. Đề xuất này ngoại trừ các công trình do hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công do UBND TP quyết định đầu tư.

Kiên Cường/Pháp luật TPHCM