18/08/2022

TPHCM công bố “Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường”

Chiều 17/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TPHCM tổ chức họp báo công bố “Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường”.

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN-MT TP; Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.

Toàn cảnh buổi họp báo

Thông tin tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở TN-MT TP cho biết, Cổng thông tin dữ liệu TN-MT TPHCM và Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ web ngành TN-MT hình thành Nền tảng chia sẻ dữ liệu TN-MT để phục vụ các cơ quan Nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định đã ban hành.

Sở TN-MT TP đã tiến hành đào tạo, hướng dẫn sử dụng để khai thác và sử dụng dữ liệu TN-MT qua nền tảng chia sẻ dữ liệu TN-MT cho UBND TP Thủ Đức, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, UBND quận Bình Tân, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS)… và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở TN-MT.

Nền tảng chia sẻ dữ liệu TN-MT đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của Nghị định 73/2017/NĐ-CP và Quyết định 37/2018/QĐUBND về việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu TN-MT trên địa bàn TPHCM và đây là một trong những nền tảng số đáp ứng chuyển đổi số trong ngành TN-MT nói riêng và chuyển đổi số của TP nói chung.

Hiện nay, nền tảng chia sẻ dữ liệu TN-MT đã công bố và cung cấp kênh chia sẻ dữ liệu không gian địa lý cho gần 450 tập dữ liệu thông qua các giao tiếp mở, chuẩn mở quốc tế và theo quy định của Nhà nước. Thông qua nền tảng này, các tổ chức cá nhân có thể hiểu rõ được dữ liệu và cách thức tiếp cận để tạo ra các ứng dụng phục vụ lợi ích cộng đồng trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau, như: điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và nền tảng Web mà không cần phải làm lại dữ liệu từ đầu nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng giá trị dữ liệu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố “Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường”

Với nền tảng này, các dữ liệu TN-MT, đặc biệt là dữ liệu không gian địa lý, sẽ được các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng tiếp cận để khai thác, sử dụng và có thể tích hợp, phát triển với các ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau nhằm tiến tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát huy giá trị gia tăng của dữ liệu, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu sẽ được coi là một tài sản vô giá, có thể tái sử dụng, làm giàu thêm theo thời gian. Trong thời gian tới, Sở TN-MT sẽ tiếp tục và sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn sử dụng để khai thác và sử dụng dữ liệu TN-MT qua nền tảng chia sẻ dữ liệu TN-MT cho tất cả các sở ban ngành, quận huyện trên địa bàn TP, các doanh nghiệp CNTT có nhu cầu khai thác và phát triển các ứng dụng chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý điều hành tại các đơn vị. Việc làm này giúp hình thành cộng đồng mở và giúp làm mới (cập nhật các biến động) về dữ liệu chuyên ngành.

Sở TN-MT mong muốn và kỳ vọng rằng, các tổ chức, cá nhân sẽ tìm hiểu, khám phá các dữ liệu TN-MT và khai thác, sử dụng hiệu quả để đem lại lợi ích cho chính mình và cộng đồng theo đúng quy định của Nhà nước.

Minh Hiệp/Thành ủy TPHCM