04/09/2018

TPHCM báo cáo Thủ tướng việc tự ý điều chỉnh quy hoạch

UBND TPHCM vừa có báo cáo về việc xử lý sau thanh tra về đất đai, liên quan đến Kết luận thanh tra số 2889/KL-TTCP-V.I, ngày 27/10/2011, của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, thành phố thừa nhận có thiếu sót, vì điều chỉnh quy hoạch 8 khu chức năng, khi chưa xin ý kiến của Thủ tướng.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND TPHCM, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung Khu đô thị mới Nam thành phố với 22 khu chức năng (Quyết định số 749/TTg ngày 8/12/1994), UBND TPHCM đã tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch và mời gọi đầu tư vào các khu chức năng.

Tuy nhiên, TPHCM cho rằng, vào thời điểm này rất khó kêu gọi các nhà đầu tư. Lý do là hầu hết các khu chức năng theo quy hoạch được duyệt, là các cơ sở nghiên cứu khoa học hoặc có mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng, nên khó hoàn vốn đầu tư.

tp-hcm-bao-cao-thu-tuong-viec-tu-y-dieu-chinh-quy-hoach
Ngày 10/9/1999, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2533/BXD-KTQH về lập đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/5000, trong đó có nội dung: “Quy hoạch chung Khu đô thị mới Nam TPHCM (tỷ lệ 1/10.000) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/TTg ngày 08 tháng 12 năm 1994. Qua 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch, tại khu đô thị mới này đã có nhiều biến động nên cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/5.000 để điều chỉnh và cụ thể hóa, làm chính xác quy hoạch chung đã được phê duyệt”.
Do đó, sau 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch chung, để phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của thành phố, nên ngày 6/8/1999, Kiến trúc sư Trưởng thành phố có Văn bản số 9478/KTST-QH gửi Bộ Xây dựng, về việc xin ý kiến chỉ đạo việc lập đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/5000, Khu đô thị mới Nam thành phố.

Nhằm triển khai nhanh đồ án quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cũng cần xác định một số khu vực phục vụ tái định cư nên ngày 04 tháng 9 năm 1999, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị mới Nam thành phố, trong đó có điều chỉnh 8 khu chức năng.

Theo UBND TPHCM, việc điều chỉnh này không làm thay đổi định hướng phát triển quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với xu thế phát triển tại thành phố trong giai đoạn này và nhằm cụ thể hóa hơn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Khu đô thị mới Nam thành phố. Các chỉ tiêu quy hoạch này phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đối với một khu đô thị mới.

Tuy nhiên, thời điểm ban hành Quyết định này được thực hiện khi chưa có ý kiến chấp thuận hoặc ủy quyền bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ là có thiếu sót.

Qua nội dung báo cáo nêu trên, UBND TPHCM nhận thiếu sót là chưa xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, khi ban hành Quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT, ngày 4/9/1999, về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị mới Nam thành phố, trong đó có điều chỉnh 8 khu chức năng.

Để có cơ sở quản lý và tiếp tục triển khai các dự án trong khu vực quy hoạch đã được phê duyệt, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc chuyển đổi 8 khu chức năng, tại Quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT, ngày 4/9/1999 và cho phép UBND TPHCM được tiếp tục thực hiện Quyết định số 6555/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 nêu trên.

Khắc Thành/Vietnamnet