19/02/2020

TP Hồ Chí Minh triển khai đề án xây dựng Thành phố thông minh tại 24 quận, huyện

Chiều 14/2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì hội nghị triển khai đề án xây dựng TPHCM trở thành Thành phố thông minh tại 24 quận, huyện. Trong đó quận 1 và quận 12 được chọn thực hiện thí điểm đạt một số kết quả nhất định.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và PCT UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị triển khai đề án xây dựng TPHCM trở thành TP thông minh

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và PCT UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị triển khai đề án xây dựng TPHCM trở thành TP thông minh

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Dương Anh Đức cho rằng, việc triển khai chính quyền điện tử tại 24 quận huyện theo nguyên tắc tuân thủ theo kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố, sử dụng các danh mục điện tử dùng chung, kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Kho dữ liệu dùng chung. Đồng thời, triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân, triển khai các giải pháp phục vụ công tác quản lý, điều hành trong các ngành, triển khai số hóa thông tin tại đơn vị, trong đó tập trung số hóa văn bản.

Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết, là quận trung tâm thành phố được chọn là đơn vị thí điểm triển khai thực hiện thí điểm đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, quận 1 thực hiện mô hình trung tâm điều hành đô thị thông minh được tích hợp cùng 8 hệ thống thông minh.

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm, qua 2 năm thực hiện quận đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện đề án, hoàn thành tích hợp camera tại địa bàn và công an 10 phường kết nối về Trung tâm điều hành đô thị thông minh, triển khai nâng cấp dịch vụ công trực tuyến trên 9 lĩnh vực mức độ 3,4 và số hóa dữ liệu, tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố, nâng cấp hệ thống điều hành an toàn thông tin mạng.

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cho biết quận đã tập trung đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về công nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai văn phòng điện tử và triển khai các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Lê Trương Hải Hiếu cho rằng, thực hiện chỉ đạo của UBNDTP thì các giải pháp cơ bản để phục vụ điều hành thông minh trên địa bàn quận 12 cơ bản được áp dụng, kịp thời tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần lập hội đồng đánh giá kết quả triển khai thí điểm đề án tại quận 1 và 12. Qua hội nghị, Chủ tịch đề nghị các quận huyện phải xây dựng đề án xây dựng quận thông minh, trong đó xác định rõ mục tiêu, lộ trình và điều kiện thực hiện, tùy điều kiện tình hình của địa phương. Dự kiến đến ngày 15/3 TP sẽ duyệt đề án của các quận huyện và khi đề án có đơn vị tư vấn, lập ban điều hành giúp việc, thông tin tuyên truyền đến người dân, để dân hiểu đầy đủ, kịp thời về đề án.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, các quận huyện hiện nay đang góp phần xây dựng đô thị thông minh của TP, vì vậy các quận huyện không thể tách rời đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. Các quận, huyện có kế hoạch huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ cán bộ để gửi Sở Thông tin và Truyền thông TP tổ chức các lớp huấn luyện cho các quận, huyện. Bên cạnh đó, cần kết nối dữ liệu và hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn TP. Ngoài ra, các quận, huyện phải xây dựng phương án tài chính và kế hoạch đầu tư; kế hoạch thực hiện đề án.

Hochiminhcity.gov.vn