12/12/2019

TP Hồ Chí Minh kiến nghị thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Đề án Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng (TTXD) đô thị, thuộc UBND quận, huyện.

Thực hiện Quyết định số 239 của UBND TP Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng, ngày 15/5/2013, lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã sáp nhập về Thanh tra Sở Xây dựng.

TP Hồ Chí Minh kiến nghị thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, do quận, huyện quản lý. Ảnh: Internet

TP Hồ Chí Minh kiến nghị thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, do quận, huyện quản lý. Ảnh: Internet

Sau khi sáp nhập, công tác quản lý TTXD trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Số vụ vi phạm không phép, sai phép trên địa bàn TP được kéo giảm; hiệu lực quản lý Nhà nước được tăng cường; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao.

Biên chế lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng được bố trí phân tán tại Khối Cơ quan Sở Xây dựng và 24 đội thanh tra địa bàn khác nhau, dẫn đến công tác nắm bắt tư tưởng, quản lý, giáo dục công chức, thanh tra viên chưa kịp thời, còn hạn chế.

Các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, nội quy cơ quan trong lực lượng thanh tra xây dựng phải phê bình, kiểm điểm, kỷ luật vẫn còn nhiều; công tác Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội tại các đội thanh tra địa bàn còn gặp nhiều bất cập, khó khăn.

Tình hình vi phạm TTXD còn phức tạp do công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng và các địa phương còn hạn chế. Trong một số trường hợp, quan điểm xử lý công trình vi phạm giữa đội thanh tra địa bàn với địa phương chưa thống nhất, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước…

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, việc thành lập thí điểm Đội Quản lý TTXD đô thị thuộc UBND quận, huyện quản lý là cần thiết, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hoạt động công vụ hiện nay.

Thiên Lý