03/06/2020

TPHCM kiến nghị Bộ Công thương cho cắt điện công trình vi phạm xây dựng

UBND TPHCM kiến nghị bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vào trong hợp đồng mẫu mua bán điện.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Công thương xem xét về việc về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

TP HCM tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng

TPHCM tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Theo UBND Thành phố, ngày 25/7/2019, Thành ủy TPHCM có Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3333 ngày 12/8/2019 để triển khai thực hiện công tác này.

Tại hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 và Kế hoạch số 3333, UBND Thành phố đã ghi nhận số lượng vụ việc vi phạm trật tự xây dựng do các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận huyện báo cáo đã có chiều hướng giảm nhưng chưa đáng kể do chưa có quy định ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nên việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố xử lý triệt để các công trình vi phạm trật tự xây dựng; xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 2791 ngày 20/5/2020; UBND Thành phố kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vào trong hợp đồng mẫu mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt do Bộ Công Thương ban hành.

Đối với các trường hợp mua bán điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng vào hợp đồng mua bán điện.

UBND TP cũng đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu và có ý kiến về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng, qua đó giúp hoạt động này được thực hiện đúng quy định của Luật Xây dựng.

G.Nguyễn – C.Phong/Báo Pháp luật