23/03/2017

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, đánh giá biệt thự cần bảo tồn

Sở Quy hoạch – Kiến trúc vừa được UBND TP.HCM giao chủ trì và phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê, đánh giá biệt thự trước năm 1975, lập danh mục các công trình cần bảo tồn, danh mục các công trình biệt thự chưa được phép tháo dỡ.


Quy hoạch xây dựng không gian ngầm là vấn đề cấp thiết hiện nay của TP.HCM. (Ảnh: Mạnh Cường)

Bên cạnh đó, Sở này còn được giao lập quy hoạch xây dựng không gian ngầm, trong đó có quy hoạch bãi đậu xe ngầm và quy hoạch phân khu một số khu vực ven sông, kênh rạch trên địa bàn nhằm phục vụ Chương trình đột phá về chỉnh trang và phát triển đô thị, gắn với phát triển giao thông thủy và các loại hình du lịch đặc thù sông nước.

Ngoài ra, thành phố còn yêu cầu báo cáo kết quả rà soát và đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình thành phố trong tháng 4/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch đô thị theo Đề án “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Song song đó, phải cải tiến phương thức, nội dung công bố công khai quy hoạch được duyệt, nhất là thông tin về xóa bỏ, điều chỉnh quy hoạch tại các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân cập nhật, tiếp cận thông tin.

Mạnh Cường/Báo Xây dựng